Firmy budou muset o sobě sdělovat daleko více informací než dnes. Nově se v evropských bankách začíná například kalkulovat s tzv. operačním rizikem, do něhož spadají lidská selhání - nevědomá či záměrná, pohromy, výpady informačních systémů a další neočekávané situace.

Banky začínají zavádět zbrusu nová globální pravidla kapitálové přiměřenosti označená Basel II. Ta připravil Basilejský výbor, jehož členy jsou představitelé národních bank členských zemí Evropské unie. Některé banky se už snaží od zákazníků získat podrobnější vnitřní informace a intenzívně na nových principech pracují.

Odborníci jsou velmi opatrní v oficiálních odhadech, jak se Basel II projeví na cenách úvěrů, ale jedno je jisté: firma s nižší klasifikací (bonitou) představuje pro banku větší riziko zaplatí za úvěr více. Vyšší klasifikace - nižší riziko - nižší cena. Banky díky tomu očekávají rychlejší umořování svých nákladů.

Evropská asociace živnostníků a malých a středních podnikatelů (UEAPME) se obává zdražení úvěrů pro řadu malých a středních firem a vážných potíží při ratingu. Proces vyřizování žádostí o úvěry bude mnohem anonymnější a UEAPME varuje, že to malé podniky uvrhne do velké nejistoty a neprůhledných mechanismů posuzování jejich bonity. Obavy firem z důsledků Basel II se snaží mírnit oficiální internetová stránka Basilejského výboru: "Konečná verze byla modifikována tak, aby snížila svůj dopad na sféru malých a středních podniků."