Lucemburčané se mohou pochlubit HDP ve výši 215 bodů, přičemž 100 je průměr EU. Na druhém místě v Evropě jsou Norové, třetí pak Irové, kteří jsou o třetinu bohatší, než je průměr. Obyvatelé této země přitom ještě před osmi lety byli na spodních místech tabulky.

Eurostat sledoval 32 evropských zemí z hlediska HDP nebo koupěschopnosti obyvatel. Z nově přistoupivších zemí EU se nejvýše dostal Kypr, Malta, Slovinsko, následované ČR. K průměru Česku chybí 31 bodů. Nejvíce se přiblížilo v roce 1996 se 72 procenty průměru, naopak nejvíce se vzdálilo v roce 2000, kdy scházelo 35 bodů.

Nad laťku průměru se vyhouply ještě Dánsko, Rakousko, Nizozemsko, Británie, Belgie, Island, Švédsko, Francie, Finsko, Německo a Itálie.

Pořadí zemí podle výše HDP k průměru EU
země HDP v poměru k evropskému průměru
EU25 100
Lucembursko 215
Irsko 133
Dánsko 123
Rakousko 122
Nizozemí 121
Velká Británie 115
Švédsko 155
Finsko 113
Francie 111
Belgie 118
Německo 108
Kypr 107
Itálie 107
Španělsko 98
Řecko 81
Slovinsko 77
Malta 75
Portugalsko 74
ČR 69
Maďarsko 61
Slovensko 52
Estonsko 49
Litva 46
Polsko 46
Lotyšsko 41
Země mimo EU
Norsko 148
Švýcarsko 131
Island 119
Chorvatsko 46
Bulharsko 30
Rumunsko 30
Turecko 28
zdroj: Eurostat