Smlouvy je nyní podle ustanovení občanského zákoníku možné uzavřít vedle klasického způsobu také pouhým telefonickým rozhovorem. Řada spotřebitelů o tom ale neví a v minulosti se objevovaly stížnosti, kdy si člověk objednal službu nechtěně - například se domníval, že dává souhlas pouze se zasláním podrobnější nabídky.

Novela zákona také zakazuje používání předem zaškrtnutých políček ve smlouvách, aby spotřebiteli nemohlo být podsunuto objednání plnění, které si objednat nechce.

O schválení materiálu informoval v pondělí na Twitteru mluvčí vlády Martin Ayrer.

„Uzákonění spotřebitelského práva je nezbytné. Dojde k odstranění roztříštěnosti a dvojkolejnosti stávající právní úpravy, zajištění vyšší míry vymahatelnosti práva a k celkovému posílení právní jistoty," řekl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Podle něj má zákon posílit práva spotřebitelů především tam, kde se dnes setkávají s problémy.

Novela má zakotvovat povinnosti i sankce na jednom místě a umožní také pružnější zavádění nové evropské legislativy například v souvislosti s internetovým prodejem.

Vzhledem k říjnovým volbám rozhodne o dalším osudu úpravy až postoj příští vlády.