ČSOB je největší banka na českém trhu, která obsluhuje víc než třetinu české populace. Měřeno ukazatelem zisku přesto zaostala za Komerční bankou, která vydělala čistého 8,7 miliardy korun.

Čistý výnos z úroků banky představoval více než 13 miliard korun, neúrokové výnosy téměř 9,5 miliardy korun. Zisku banky pomohlo i rozpuštění opravných položek a rezerv ve výši téměř dvou miiard korun.

Jak včera uvedl generální ředitel Pavel Kavánek, tento vliv se již v letošním roce nebude opakovat, očekávaný letošní čistý zisk je i proto nižší - 5,6 miliardy korun.

O hypotéky je zájem

Návratnost kapitálu (míra zhodnocení akcionáři vložených peněz) dosáhla 16,8 %, kapitálová přiměřenost (objem rizikově vážených aktiv ke kapitálu banky) činila 14 %.

ČSOB loni zvýšila objem poskytnutých úvěrů o desetinu, vklady narostly o 2 %. Nejvíce loni narostl objem hypotéčních úvěrů, a to o 27 %. Úvěry ze stavebního spoření stouply o 22 a leasing o 12 %.

Prodej podílových fondů loni bance narostl ze tří na deset miliard korun, celkový objem majetku spravovaného v podílových fondech KBC/ČSOB vzrostl o 14 miliard na téměř 33 miliard korun.

A výhled do nejbližší budoucnosti?

I pro letošní rok ČSOB počítá s tím, že nejdynamičtěji se bude rozvíjet trh s hypotékami, jejím cílem je proto zvýšení objemu poskytnutých hypotečních úvěrů o 28 procent, úvěrů ze stavebního spoření o 23 procent.

Banka podle Kavánka nepočítá s výrazným růstem nových klientů a v nejbližší době neuvažuje ani o nové akvizici přesto, že výše vlastního kapitálu dosáhla 41 miliardy korun. ČSOB plánuje další úspory nákladů, v jejichž rámci letos propustí v českém ústředí tisíc osob.

V horizontu dvou až tří let se chce ČSOB přestěhovat do nového sídla a prodat některé budovy.