Největší novinkou je snížení státní podpory. Na smlouvy nově uzavřené od ledna 2004 lze získat státní podporu 15 procent z letos uspořené částky, nanejvýš však 3000 korun. Na starší smlouvy je to 25 procent, nejvýše však 4500 korun. U nových smluv je tedy pro maximální státní podporu nutné složit 20 000 korun, u starších jen 18 000 korun. Kdo se u nové smlouvy splete a ze zvyku uloží jen 18 000 korun, připraví se o tři sta korun.

Už lze mít více smluv se státní podporou

Novinkou je například to, že klienti mohou mít v jednom okamžiku více smluv se státní podporou. Do konce loňského roku to bylo tak, že mohla být jenom jedna.

Není to ovšem tak, že na každou smlouvu může člověk pobírat státní příspěvek v plné výši. Pokud například někdo letos uzavře dvě smlouvy a obě se státní podporou, státní příspěvek se přednostně připíše na dřívější smlouvu. Teprve kdyby se touto smlouvou nevyčerpal limit, část podpory se připíše i na druhou smlouvu. Celkem připsaná podpora jednomu klientovi nesmí překročit 3000 korun.

Mít obě smlouvy se státním příspěvkem může být praktické například tehdy, když klientovi jedna smlouva skončí. Automaticky pak bude dostávat státní příspěvek na druhou, aniž o to zvlášť musí žádat.

Jestliže někdo ale bude mít dvě smlouvy se státní podporou - jednu podle dřívějších a jednu podle nových podmínek, tam není možné, aby část podpory od státu získal podle starých a část podle nových předpisů. Novela zákona to totiž výslovně zakazuje. Klient dostane podporu podle starých pravidel.

Vyšší jednorázové vklady

Důležitá změna se týká vyšších jednorázových vkladů. Například klient, který letos začne stavebně spořit a na smlouvu jednorázově vloží 100 000 korun, má - stejně jako tomu bylo u dříve uzavřené smlouvy - zajištěno, že se mu tato částka z hlediska státní podpory rozloží do více let. Bude tedy dostávat maximální státní podporu, aniž by musel dále spořit.

Nově stanovenou podmínkou ovšem je, že tato smlouva musí po celou dobu trvání smlouvy obsahovat prohlášení o tom, že klient chce na tuto smlouvu dostávat státní podporu. Kdyby tam bylo např. nějaké přerušení z hlediska nároku na státní podporu, tato výhoda se neuplatní.

Snadnější úvěry mezi blízkými

Novelou zákona dále dochází k významnému usnadnění úvěrů mezi blízkými osobami. Až dosud klient mohl dostat úvěr jen tehdy, když řešit své vlastní bytové potřeby. Pod tímto pojmem se rozuměla i situace, kdy úvěr řešil bydlení celé rodiny. Úvěr na základě spoření rodičů tedy například už nyní mohl směřovat i na pořízení bytu pro potomka, který s nimi žil ve společné domácnosti.

Rodiče takto už ale nemohli pomoci svým úvěrem k bytu třeba synovi, který žil v pronajatém bytě. To se nyní změnilo. Úvěr lze bez omezení poskytnout na financování bytových potřeb osob blízkých. Za ně se považují příbuzní v řadě přímé, sourozenci a manžel.

"Je to velké usnadnění a pomoc rodinám s dětmi," řekl Právu Petr Kielar, člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny.

Podle výkladu ministerstva financí ale lze takto postupovat jen u smluv uzavřených po 1. lednu 2004.