Sněmovna v pátek schválila novelu zákona o správních poplatcích, když souhlasila s připomínkami, které do novely zapracoval Senát. Zákon, který by měl začít platit od ledna 2005, teď ještě musí podepsat prezident Václav Klaus.

Za udělení českého státního občanství vzroste poplatek na 10 000 korun a za vydání registrace k provozu autoškoly z 1000 korun na dvojnásobek.

 Nově mají vzniknout mimo jiné poplatky za udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích, na obchod s elektřinou nebo s plynem (10 000 korun), za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu (300 korun), za potvrzení tiskopisů vydaných v zahraničí (100 korun), za ohlášení změny místa trvalého pobytu (50 korun) či za registraci ekologického zemědělce (1000 korun).

Svatba za tisícikorunu

Od poplatku mají být osvobozené prvopisy matričních dokladů a osvědčení o státním občanství. Mezi ně patří i rodný, oddací a úmrtní list, za stejnopisy ale lidé zaplatí 100 korun. Stejnou sumu budou muset zaplatit za vydání náhradního občanského průkazu, nikoliv ale za první průkaz. Padesát korun lidé zaplatí za přijetí žádosti o výpis z rejstříku trestů.

Naopak za povolení uzavřít manželství mimo stanovený termín nebo mimo úřední místnost by snoubenci měli zaplatit jen 1000 korun, a ne 7000 korun, jak to původně navrhli poslanci. Poslanci podpořili i návrh horní komory na to, aby poplatek za sňatek cizinců byl nejvýše 3000 korun. 

Zdraží registrace aut a motocyklů

Zápis auta do registru vozidel má stát 800 místo dosavadních 300 korun, zápis motocyklu až 500 místo 300 korun. Vydání řidičského průkazu nepodraží, mělo by stát nadále 50 korun. Vydání loveckého lístku má stát od 30 do 1000 korun podle délky platnosti, podobně vydání rybářského lístku 60 až 500 korun. Vydání stavebního povolení má stát nejméně 300 korun, vydání živnostenského listu 1000 korun, jeho změna polovinu.

Nejvyšší správní poplatek - 400 milionů korun - by měli zaplatit žadatelé za vydání licence na celoplošné analogové televizní vysílání, prodloužení této licence má stát nadále polovinu této částky. 

Za žádost o vrácení daně při dovozu nebo prominutí celního nedoplatku podnikatelé zaplatí 300 korun (o 100 korun více než nyní), nebudou ale muset platit 200 korun za žádost o prominutí nedoplatku na dani. Za přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně nebo povolení úlevy na dani nebo cle zaplatí 1000 korun, za vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní 2000 korun. Celkem má sazebník správních poplatků zhruba 160 položek.

Kolik budou stát některé správní poplatky (v Kč)
úkon nyní podle novely zákona
registrace motorového vozidla 300 800
registrace motocyklu 300 až 500
udělení českého občanství 5000 10 000
žádost o vrácení daně při dovozu 200 300
potvrzení o stavu daňového účtu 0 300
ohlášení změny trvalého bydliště 0 50
potvrzení tiskopisů vydaných v zahraničí 0 100

Běžné elektronické úkony zdarma

Všechny úkony, které budou provedeny elektronicky, by měly být nově osvobozeny od poplatků do výše 2000 korun. Lidé mají mít nově také možnost platit správní poplatky bezhotovostně. Nový zákon má nahradit dosavadní nepřehlednou úpravu správních poplatků, která byla mnohokrát novelizována. 

Státní rozpočet má zvýšením poplatků získat ročně asi 140 miliónů korun navíc, dalších 100 miliónů navíc mají získat územní samosprávné celky. Loni obce a kraje vybraly na správních poplatcích přibližně dvě miliardy korun, státní rozpočet zhruba 3,5 miliardy korun. Letos vláda počítá s tím, že do rozpočtu získá z poplatků 4,2 miliardy korun.