„Podle informací dostupných Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) už byli někteří zákazníci automaticky převedeni pod nového dodavatele energií. Ti, kteří převedeni nebyli, si musí zajistit dodávku energií od jiných společností sami a dokončit převod do deseti pracovních dnů,“ uvedl v úterý na svém webu regulátor.

Zástupci Enwox Energy podle úřadu v komunikaci s klienty mylně uvádějí, že pokud nevyužijí jejich konkrétní nabídku k převodu, hrozí jim nucený přechod pod dodavatele poslední instance (DPI), tedy subjekt na trhu se zákonem stanovenou povinností dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené ERÚ.

„Vzhledem k nestandardnímu způsobu ukončení, resp. zkrácení dodávek, který společnost Enwox Energy, s. r. o. zvolila, však institut DPI nelze využít,“ zdůraznil ERÚ. Zákazníkům Enwoxu, kteří včas sami nezmění dodavatele, proto hrozí, že se stanou černými odběrateli.