„Již samotný způsob balení a kvalita použitého materiálu neodpovídá způsobu, kvalitě a skladování originálního zboží,“ povšimli si celníci. „Navíc majitel skladu nebyl schopen celníkům předložit žádný doklad o nabytí zboží, koupi či přepravě,“ podivili se.

Hypotetickou škodu pro majitele ochranné známky v případě úspěšného prodeje padělků celníci odhadli na víc než sedm a půl miliónu korun.

Od počátku letošního roku provedli pražští celníci na tržnicích víc než 30 kontrol a zajistili necelých 100 tisíc kusů falzifikátů. Součet škod, které měly hrozit majitelům ochranných známek, vyčíslili na zhruba 111 miliónů korun.