Firmě nepomohl k udržení v černých číslech ani podíl na zisku dceřiné společnosti RadioMobil, který provozuje mobilní siť T-Mobile. Ten vzrostl o 14 procent na 1,14 miliardy korun. ČRa v RadioMobilu vlastní 39,2 procenta. Z výsledků mobilního operátora RadioMobil se do výsledků ČRa konsoliduje jen hospodářský výsledek.

Společnost dokončila během roku 2002 změnu vnitřní struktury z oblastního uspořádání na procesní uspořádání. V rámci restrukturalizace propustila 423 zaměstnanců, kterým na odstupném vyplatila 89 milionů korun.

Ostatní provozní náklady vzrostly o 38,3 procenta na 519 milionů korun. Na tomto nárůstu se nejvíce podílely náklady kompenzace za zrušení zákazu konkurence ve vztahu k dceřiné firmě Contactel, v níž ČRa drží 50 procent. Firma loni investovala 630 milionů korun, z toho většinu do rozvoje telekomunikační sítě. ČRa jsou z více než 70 procent ovládány konsorciem Deutsche bank a TDC pod názvem Bivideon.