Vláda se ve středu opět zabývala dálnicí D47 (Lipník nad Bečvou-Ostrava-Bohumín). Co jste jí navrhl?

To, co jsem vládě předložil, byl výsledek několikaměsíčního jednání ministerstva dopravy s realizátorem projektu, konsorciem Housing & Construction (H&C). V úvodním slově jsem vyslovil vážné pochybnosti, že by H&C byl ještě ochoten zakotvit do realizační dohody, uzavřené loni v červnu vládou Miloše Zemana, zásadní výhrady, jež náš stát nyní má. Následovala obsáhlá diskuse. Premiér Vladimír Špidla a někteří ministři doporučili, aby se projednávání tohoto bodu přerušilo, což se také stalo. Vláda mi uložila, abych jí do 31. března předložil konečný návrh dohody s H&C, včetně všech příloh. Pro vládu však připravím i alternativy jiného možného zajištění výstavby D47. Ty musí splňovat několik podmínek - dodržet harmonogram, který ukládá dokončit dálnici nejpozději v roce 2009, a najít levnější řešení než navrhl H&C.

Housing & Construction by tedy měl zcela vypadnout ze hry? Schválení kterékoli z alternativ by samozřejmě znamenalo, že smluvní vztah s H&C bude ukončen. Stav jednání o úpravě realizační dohody mne nenaplňuje optimismem. Nedaří se naplnit základní požadavek státu, aby se zcela vyloučilo, že cena projektu D47 přesáhne maximální hranici, stanovenou předchozí vládou na 125 miliard korun. H&C trvá na tom, že je to pouze referenční cena, která nevyjadřuje veškeré náklady, jež mohou nastat. To je zásadní rozpor. Stav vyjednávání je prostě naprosto neuspokojivý. Pokud během týdne nenastane radikální zlepšení, měla by vláda realizační dohodu vypovědět. H&C ovšem tvrdí, že již souhlasil s řadou změn... Housing & Construction se zajímá o referenční stanovení ceny, vycházející z úrokových sazeb bank. Zcela ovšem opomíjí parametry, jež se v průběhu výstavby mohou promítnout do radikálního zvýšení ceny. Je to jakákoli změna zákona, která bude mít dopad v daňové oblasti, inflace, ceny stavebních prací, ale i další otázky, které náš stát nemůže přímo ovlivnit. Taková smlouva je pro náš stát neúnosná. Vždyť pro druhou a třetí fázi výstavby D47 ještě ani nejsou územní rozhodnutí.

Nehrozí, že by tento izraelský investor za vypovězení smlouvy požadoval od našeho státu podobně obrovské odškodnění, jako americká CME za TV Nova? Rozbor právních rizik, souvisejících s ukončením smluvního vztahu s H&C, bude součástí materiálu, který vládě předložím. Rizika nelze vyloučit. Přesto se domnívám, že stát v tomto případě nejedná nekorektně. Podmínky ukončení vztahu s projektovou společností jsou obsaženy v protokolu, který jsem za vládu podepsal s H&C loni v prosinci. Tento protokol obsahuje limity prokazatelných nákladů, které by stát byl povinen H&C uhradit. Limity jsou patnáct miliónů eur za přípravu realizační dohody, kterou jsem loni v září zpochybnil, a dalších pět miliónů eur za náklady, jež si do konce března vyžádá jednání s H&C. Nelze však vyloučit, že H&C ještě uplatní nějaké další náklady. Takové nebezpečí existuje u každé mezinárodní smlouvy.

Představitelé H&C sdělili, že celou dálnici dokončí v roce 2010. Tedy o rok později, než stanoví nejen platný harmonogram, ale i česko-polská mezivládní dohoda o propojení D47 s polskou dálniční sítí. Nenarostlo by zpoždění ještě více, kdyby byl teď kontrakt vypovězen? Podle mého nejhlubšího přesvědčení je ještě možné dokončit D47 v letech 2008 až 2009. Nezáleží na tom, zda bude dálnici stavět H&C nebo někdo jiný. Limity jsou získání kontroly nad územím a vydání příslušných správních rozhodnutí, která výstavbu umožní. To je pro H&C stejný úkol, jako pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). V minulosti se ŘSD například podařilo postavit šedesát kilometrů dálnice D5 za pouhé dva roky. Naše firmy jsou dostatečně zkušené a připraveny D47 vybudovat. Harmonogram, který si H&C stanovila, by uměly nejen dodržet, ale i zkrátit.

Kde ale na dálnici stát vezme, kdyby ji nefinancovali Izraelci? Housing & Construction si finanční prostředky na tento projekt zajišťuje od komerčních bank. Náš stát by potřebné peníze získal stejným způsobem. Tedy úvěrem od Evropské investiční banky či jiných peněžních ústavů, ale se státní garancí. Tento úvěr by pravděpodobně byl levnější. Dálnice D47 by tedy mohla být postavena s českými dodavateli, za méně peněz a rychleji než nabízí H&C.

Některé firmy skutečně tvrdí, že by D47 postavily laciněji. Jednal jste už s nimi? Nejednal. Bylo by to neseriózní, protože trvá obchodní vztah, který náš stát s H&C uzavřel ještě za minulé vlády. Usnesení středečního zasedání vlády mi ale dalo povinnost připravit alternativy. Budu se teď poptávat, co jiní uchazeči o projekt D47 navrhují. Předpokládám, že cena za stavbu dálnice by se mohla pohybovat kolem čtyřiceti miliard korun, nebo dokonce pod touto hranicí. Podmínkou všech alternativních řešení je, že se začne stavět letos. To H&C není schopna zajistit, protože si vyžádala stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zda stanovená cena za D47 neobsahuje veřejnou podporu. Posouzení přiměřenosti ceny může znalcům trvat několik měsíců, možná i let.

Projekt D47 vychází s modelu BOT (postav, provozuj, předej). H&C má dálnici za své peníze postavit a pak až do roku 2032 provozovat, než mu stát formou stínového mýtného nesplatí veškeré náklady a dohodnutý zisk. Pokud by byla smlouva vypovězena, padl by i tento model? S BOT by se už pro ostravskou dálnici nepočítalo. Veřejná soutěž na zajištění výstavby touto formou je totiž nereálná. Její příprava by trvala čtrnáct až čtyřiadvacet měsíců.

Nezpochybňuje vláda potřebnost dálnice D47? Vláda jednoznačně řekla, že tuto dálnici nadále považuje za jednu ze svých zásadních priorit. Je to i moje přesvědčení. Budeme hledat takové partnery a způsob výstavby, abychom naplnili očekávání Moravskoslezského kraje, dálnici začali stavět letos a zprovoznili ji do pěti let.