"Z dlouhodobého pohledu je stávající hodnocení životní úrovně lehce pod úrovní, která převládá v naprosté většině měření od února 2003, odkdy se hodnoty měří stávajícím způsobem," tvrdí Jan Červenka z CVVM.

Lepší vnímání vlastní životní úrovně mají lidé s vyššími příjmy, vysokoškolsky vzdělaní a mladí lidé. Jako horší ji vnímají především důchodci, dělníci či rozvedení lidé.

Jaká je životní úroveň vaší domácnosti? (v %)
. květen 2003 říjen 2003 únor 2004 říjen 2004
dobrá 39 32 29 33
špatná 18 25 22 22
pozn: dopočet do 100 procent tvoří odpovědi "nevím"
Zdroj: CVVM

Když ale CVVM položil podobnou otázku jinak: Považujete svou domácnost za chudou/bohatou?, jen čtyři procenta lidí odpověděla, že ji považuje za bohatou, kdežto 29 procent si myslí opak.  

Za chudou svou domácnost označilo i 18 procent lidí, kteří si myslí, že jejich životní úroveň je průměrná, čili ani dobrá, ani špatná.

Lidé hůře vycházejí s penězi

CVVM zajímalo i to, jak lidé vycházejí s příjmem domácnosti. Problémy vyjít s výplatou má až 60 procent lidí, proti tomu 36 procent lidí uvedlo, že jejich domácnost vychází s penězi více či méně snadno.

Jak vaše domácnost vychází se svým současným příjmem? (v %)
. květen 2003 říjen 2003 únor 2004 říjen 2004
obtížně 54 65 59 60
snadno 43 31 37 36
pozn: Dopočet do 100 procent tvoří odpověď "nevím" či "nedokážu posoudit".
Zdroj: CVVM

V drtivé většině lidé uvedli, že na běžné potřeby, jako je jídlo, bydlení či oblečení, jim příjem domácnosti stačí, ale jen polovina už může bez obav financovat zájmy a koníčky své či svých dětí a 37 procent je schopno z příjmu něco naspořit.

"Celková situace tak vyhlíží o něco příznivěji než v říjnu 2003," uvádí CVVM. Připomíná ale, že například v květnu 2003 byli lidé mnohem spokojenější.