Příčinou nižších tržeb a redukovaného zisku je pokles cen ocelových výrobků na trzích kvůli nadprodukci v Evropě i v dalších zemích.

„Na celkovém poklesu hospodářského výsledku se kromě konjunkturních faktorů podílelo i navýšení osobních nákladů v důsledku výplaty mimořádných odměn zaměstnancům,“ uvedl předseda dozorčí rady Třineckých železáren Tomáš Chrenek.

„Výsledek hospodaření je však vyšší, než jsme vzhledem k velmi složité situaci v evropském ocelářském průmyslu očekávali,” dodal Chrenek.

Většina výroby šla na export

Kolísání cen surovin a vlivu nadbytečných kapacit se huť bránila optimalizací výrobního portfolia. Loni železárny vyrobily 2,605 miliónu tun oceli, přičemž 68 procent výroby putovalo na export, hlavně na Slovensko a do Německa, Itálie, Polska a USA.

Nejprodávanějším výrobkem huti byl stejně jako v předešlých letech drát, jehož podíl dosáhl 983 kilotun, což představuje 34,4 procenta z celkového prodeje. Druhým silným sortimentem byly tyčové a profilové oceli, kterých firma prodala 575 kilotun.

Celý proces trvá při teplotě přes 1200 stupňů Celsia zhruba 21 hodin.

Koksárenská baterie Třineckých železáren (ilustrační snímek)

FOTO: Pavel Karban, Právo

„Díky investicím do nových zušlechťovacích a úpravárenských kapacit je tyčová ocel dodávána dle požadavků zákazníků ve válcovaném, tepelně zpracovaném, loupaném nebo taženém stavu,” vysvětlil místopředseda dozorčí rady Ján Moder.

Finalizačními procesy zvyšujeme přidanou hodnotu našich produktů, jejichž prodej na trzích roste. Uplatňují se zejména v automobilovém a strojírenském průmyslu.

Prodej kolejnic se propadl

Naopak propad zaznamenal prodej kolejnic a železničního příslušenství, meziročně se snížil o téměř 44 kilotun na 234 kilotun. Příčinou je zejména vliv nedostatku zakázek v tuzemsku.

Třinecké železárny každoročně investují několik miliard korun. Letos mají jít tři miliardy do modernizace stávajících výrobních zařízení a do pořízení nových. Třetinu investic pak firma vloží do ekologických projektů. Zřejmě nejvýznamnější investicí letošního roku bude modernizace blokovny.

Společnost Moravia Steel Tomáše Chrenka je jediným akcionářem železáren.