Ve skutečnosti bude vláda prodávat majetkový podíl státní firmy Osinek, která je vlastníkem Vítkovice Steel. Osinek je dceřinou firmou Fondu národního majetku (FNM). Vítkovice Steel koupil v roce 2002 za 3,31 miliardy korun.

"Kromě nabídnuté ceny to bude také podnikatelský záměr investora, který by měl zaručovat dodržení kritérií životaschopnosti a minimální zaměstnanost až do roku 2008," sdělil mluvčí ministerstva financí Marek Zeman.

Další  podmínkou bude, aby vítěz vypořádal všechny spory, které nyní Osinek nebo Vítkovice Steel mají.

Ministerstvo chystalo návrh pro vládu už dříve. Zabránily tomu ale spory mezi vlastníkem Vítkovice Steel, společností Osinek a firmou Vysoké pece Ostrava, kterou ovládá Ispat Nová huť. Firmy se neustále přely o cenách za surové železo, které Vítkovice odebírají.

O státní podíl ve vítkovické firmě má podle ministerstva financí předběžný zájem několik podniků, například česko-slovenská investiční skupina Penta, nebo majitel Ispatu LNM Holdings a podle informací ministerstva financí i světová jednička v oboru - francouzská společnost Arcelor.