Snížení by se ale netýkalo všech nových manželství. Dva cizinci, kteří by se rozhodli vzít se v ČR, by podle Senátu měli nadále platit až 3000 korun. Pokud by trvalý pobyt na území ČR měl jen jeden z novomanželů, platil by pár dva tisíce.

"Poslaneckým návrhem byly ty poplatky poměrně hodně zvýšeny, navíc ještě byly udělány nesystémově," řekla již dříve senátorka Soňa Paukrtová (za US-DEU).

Desítky změn

Stát by měl celkově zvýšením poplatků získat až 140 miliónů korun navíc. Nyní má z poplatků do rozpočtu asi 4,2 miliardy korun.

Zákon zvyšuje poplatky za vydání žádosti v daňovém nebo celním řízení. Za zápis do katastru nemovitostí se poplatek zvyšuje ze 100 na 500 korun, za udělení českého státního občanství na 10 tisíc korun a za vydání registrace k provozu autoškoly z 1000 korun na dvojnásobek.

Vydání řidičského průkazu nepodraží, mělo by stát nadále 50 korun. Zápis auta do registru vozidel má stát 800 místo dosavadních 300 korun, zápis motocyklu až 500 místo 300 korun. Vydání loveckého lístku má stát od 30 do 1000 korun podle délky platnosti, podobně vydání rybářského lístku 60 až 500 korun. Vydání stavebního povolení má stát nejméně 300 korun, vydání živnostenského listu 1000 korun, jeho změna polovinu.

Elektronické úkony budou zdarma

Nejvyšší poplatek - 400 miliónů korun zaplatí žadatel o vydání licence na celoplošné analogové televizní vysílání. Prodloužení licence přijde na 200 miliónů.

Všechny úkony, které budou provedeny elektronicky, by měly být nově osvobozeny od poplatků do výše 2000 korun. Lidé mají mít nově také možnost platit správní poplatky bezhotovostně. Nový zákon má nahradit dosavadní nepřehlednou úpravu správních poplatků, která byla mnohokrát novelizována.