Smlouvu se zástupci firmy podepsal v pondělí v katedrále kardinál Dominik Duka. Varhany budou stát celkem 80 miliónů korun a měly by se poprvé rozeznít v říjnu 2019.

Na základě mezinárodní soutěže vznikne symfonický nástroj o 97 rejstřících. Nejmenší píšťala bude měřit sedm milimetrů, nejdelší přesáhne délku sedmi metrů. Už dnes je spočítáno, že celý nástroj do Prahy pojede osmi kamióny, jeho celková hmotnost přesáhne 20 tun.

Peníze mají být podle plánů Nadačního fondu Svatovítské varhany shromážděny v národní sbírce, dnes je v ní třetina potřebné částky. Varhany mají nahradit provizorní nástroj a symbolicky na počátku 21. století dovršit staletí trvající budování katedrály.

Národní sbírka jako symbol

„Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména otce vlasti Karla IV., a symbolicky katedrálu dokončili,” uvedl iniciátor projektu kardinál Duka.

„Jít cestou národní sbírky je symbolické vzhledem k hluboké tradici, kterou má kolektivní úsilí v české historii. Veřejná sbírka postavila nejen budovu Národního divadla, ale byla také hlavním zdrojem financování během stavby svatovítské katedrály v 19. století,” připomněl kardinál.

„Katedrála díky tomu patřila všem a její symbol dalece přesahoval a stále přesahuje jakýkoli církevní rámec. Katedrála je dnes symbolem duchovního dědictví, kultury a historie," dodal Duka.