"Tento zákon pokládám za jeden z nejdůležitějších, který se mi podařilo prosadit. Daňové úpravy pomohou nízko a středně příjmovým rodinám s dětmi a podpoří hospodářský růst," řekl autor zákona, ministr financí Bohuslav Sobotka.

Ze zákona budou nejvíce těžit rodiny s nižšími příjmy a také rodiny, z nichž jeden z manželů má nadprůměrný příjem a druhý nemá příjem žádný. Pokud bude s návrhem souhlasit i Senát a prezident republiky, začne platit na začátku příštího roku.

Podle návrhu by mohli manželé s jedním či více dětmi vykazovat příjmy společně. To však pomůže pouze těm rodinám, kde jeden z manželů nepracuje nebo vydělává mnohem méně než druhý. Navíc je podmínkou společného zdanění alespoň jedno dítě v domácnosti.

"Přínosné bude zejména pro rodiny s rozdílnými příjmy manželů např. z důvodu, že se jeden z manželů věnuje péči o dítě," uvedlo ministerstvo financí.

Výhoda pro chudé

Dosavadní odčitatelnou položku nahradí sleva na dani 6000 korun za každé dítě. "Podnikatel si odečte 6000 korun na každé dítě při předkládání svého daňového přiznání. Zaměstnanci se každý měsíc o 500 korun na každé dítě sníží daňová povinnost, kterou za něj odvádí jeho zaměstnavatel," vysvětlilo ministerstvo financí.

To pomůže lidem s nižšími příjmy, které spadají do pásma se sazbou 15, respektive 20 procent. Manželé s velmi nízkými příjmy, u nichž odpočet od daně bude vyšší než vykázaná daň, dostanou daňový bonus. Nejvýše ale 24 tisíc korun ročně. Musejí však být ekonomicky aktivní.

Zrychlení odpisů

Součástí zákona je i pasáž o zrychlení odpisů firem. To by mělo podle vlády přispět k růstu ekonomiky. Hospodářská komora to sice vítá, ale zároveň upozorňuje, že efektivnější by asi bylo přímo snížit sazbu daně z příjmu, protože by to byl transparentnější krok se stejným fiskálním výsledkem.

"U první odpisové skupiny, kam patří mimo jiné počítače a kancelářská technika, je navrženo zkrácení doby odpisování ze čtyř na tři roky. U druhé skupiny ze šesti let na čtyři roky," uvedl Zeman.

U třetí skupiny se odpisy zkrátí z dvanácti na deset let. U osobních aut, autobusů a letadel zůstávají současné lhůty odpisování zachovány.