Fond si nyní nechal vypracovat studii a přišel na to, že ekonomická integrace může paradoxně ještě zvýšit riziko finanční krize v rozvojových zemích. Objevuje se tak vážný rozpor mezi ekonomickou teorií a praxí.

"Teoretické modely ukazují, že finanční integrace může zvýšit hospodářský růst v rozvojových zemích. Alespoň to ukázala studie. Ale v praxi je obtížné takovou souvislost prokázat. Jinými slovy, pokud má finanční integrace příznivý vliv na růst, zatím zde není jasný a empirický důkaz, že je ten vliv výrazný," přiznal fond ve své zprávě.

Studii vypracovali čtyři odborníci, včetně hlavního ekonoma MMF Kennetha Rogoffa. Závěry studie mimo jiné odhalily, že kroky fondu nemívají vždy valný efekt. MMF často doporučuje, aby chudé země otevřely ekonomiku zahraničním investorům a zavedly politiku volného trhu, připomíná agentura Reuters.

Krizím MMF nedokáže zabránit

Kritici tvrdí, že právě politika měnového fondu škodí křehkým ekonomikám, kterou rozvojové země mívají. Tím se zvyšuje chudoba a navíc se často ničí životní prostředí. Zpráva ukázala, že převážná část finanční pomoci končí v malé skupince rozvojových zemí. Pomoci by měla i mezinárodní finanční integrace, která ale v praxi vázne či k ní zatím nedochází.

Za posledních asi deset let se finanční krize objevila v řadě zemí, počínaje Thajskem, přes Rusko a konče Argentinou. Řada z nich se přitom řídila radami měnového fondu a na jeho doporučení otevírala ekonomiku zahraničním investorům. Studie proto apeluje na to, aby rozvojové země usilovaly především o vytvoření silného institucionálního rámce, bankovního systému a regulace.