V roce 2005 by se schodek měl snížit už na 3,5 procenta, původně přitom banka odhadovala 4,2 procenta. "Hospodářský růst je tažen zejména vývojem investic a exportu, zatímco v případě spotřeby domácností dochází k postupnému zpomalení jejího růstu," uvedla ze zprávě ČNB.

Nižší deficit bude dán hlavně vyššími příjmy z daní. Letos by tak vláda svou fiskální politikou měla růst ekonomiky podporovat, v příštím roce naopak brzdit. 

Hranice tří procent, která je potřebná k tomu, aby země mohla přijmout euro v roce 2010, dosáhne podíl schodku na HDP v roce 2008, tedy v nejzazším možném termínu.