CzechInvest obdržela cenu pro Nejlepší agenturu kandidátských zemí Evropské unie. Na prvním místě se umístila rovněž v kategorii Nejlepší realizovaná investice na zelené louce v Evropě, a to za hladké zajištění investice automobilového koncernu TPCA. Za stejnou investici, respektive její získání pro město Kolín a za "pozoruhodně rychlé projednání investice" získala agentura CzechInvest i ocenění Nejlepší řízení projektu.

Čtveřici doplňuje cena za Nejlepší marketingovou kampaň v Evropě. "Odborná porota nejvíce ocenila CzechInvest za marketingovou kampaň a propagaci České republiky jako místa vhodného nejen pro investice do výroby, ale také jako velmi schopného kandidáta pro získávání investorů z oblasti strategických služeb a technologického vývoje.

Členové poroty ocenili zejména fakt, že je tato propagace i přes velmi omezený rozpočet účinně zacílena na potencionální investory a mezinárodní média," uvádí se ve opět zprávě. "Je to ocenění práce nejen CzechInvestu, ale všech lidí, kteří se podílejí na podpoře přílivu přímých zahraničních investic do České republiky a zlepšování jejího podnikatelského prostředí," komentoval výsledky generální ředitel CzechInvestu Martin Jahn.

Česká agentura pro zahraniční investice získala již v letech 2000 a 2001 ocenění pro nejlepší agenturu zaměřenou na podporu přímých zahraničních investic v Evropě. Letos (za loňský rok) byla cena regionálně rozdělena, a proto získal ocenění pro kandidátské země EU.

Editoři SDI sestavili v každé kategorii seznam tří agentur, založený na výsledcích Evropského investičního monitoru společnosti Ernst & Young, a na konzultacích s vybranými mezinárodními poradenskými firmami a manažery, kteří mají ve velkých firmách na starosti expanze do zahraničí. Mezi hodnocenými ukazateli byla výše zprostředkovaných zahraničních investic, počet úspěšně zakončených projektů, marketingová strategie, úroveň poskytovaných informací a služeb a také efektivnost využití finančních prostředků vynaložených na získávání zahraničních investic.