Stížnost k Evropské komisi kvůli neoprávněnému zvýhodnění polských státních dolů, na jejichž základě údajně dochází k narušení řádné hospodářské soutěže a značnému znevýhodnění společnosti OKD, podala Arca počátkem loňského listopadu. Nyní vyzvala premiéra a ministra průmyslu a obchodu v jedné osobě, aby stížnost podpořil.

„Aby v zájmu společnosti OKD inicioval podporu tohoto problému a připojení se k námi podané stížnosti jak ze strany českého státu, tak ze strany samotné společnosti OKD, a to v termínu do konce března 2017,“ uvedla mluvčí Arcy Capital Barbora Hanáková.

Pavol Krúpa

Šéf Arca Capital Pavol Krúpa

FOTO: Arca Capital

Podle předsedy představenstva Pavola Krúpy jsou důvody pro podání stížnosti zásadní pro zachování rovných tržních podmínek a další fungování společnosti OKD. „Jsme toho názoru, že by český stát měl nejen ocenit naše snahy o ochranu významného českého podniku, kterým OKD bezpochyby je, nýbrž se k naší stížnosti i připojit,“ vysvětlil, proč k tomuto kroku Arca opakovaně vyzvala nejen OKD, ale i ministerstvo financí.

„Je třeba, aby český stát v této věci rovněž projevil ze strategického aspektu zájem, a to minimálně vzhledem k financím daňových poplatníků, které byly formou půjčky ve výši stovek miliónů korun OKD jako soukromé společnosti poskytnuty,“ poukázal Krúpa.