Na účty klientů byly rovněž připsány důchody zaslané Českou správou sociálního zabezpečení .

Platební pokyny pro platby směrem ven z banky nejsou realizovány od 21. února. Příkazy provedené do té doby by měly být vypořádány. Platby SIPO byly naposledy provedeny dne 13. února. 2003.

Převody jen uvnitř banky

Provádět nyní lze převody v rámci Union banky, mezi jednotlivými účty, které vede. Takové převody - mezi jednotlivými účty v rámci Union banky - jsou nyní prováděny i pro trvalé, podmíněné a inkasní příkazy.

Pokud jde o platby do zahraničí, jejich provádění skončilo 20. února v 11 hodin. Individuálním způsobem jsou řešeny dispozice a platby k dokumentárním instrumentům. Banka dočasně nepřijímá šeky k nezávaznému inkasu, avšak šeky přijaté k nezávaznému inkasu a odeslané na inkasní banku budou připsány ve prospěch klientských účtů.

Union banka má nyní uzavřené pobočky, nepřijímá ani nevyplácí vklady a nelze platit ani vybírat peníze prostřednictvím jejích platebních karet. Klientům budou normálně zasílány výpisy z účtů. Výpisy k osobnímu odběru budou na žádost klienta předanou bance písemně nebo faxem a podepsanou oprávněnou osobou zasílány poštou.