Nejvíce lidí přišlo o práci ve zpracovatelském průmyslu, ve veřejné správě a povinném sociální zabezpečení. "Celkový počet pracujících se naopak zvýšil v odvětví zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti a v těžbě nerostných surovin," uvedl ČSÚ. 

Převážnou část zaměstnaných osob představují zaměstnanci, kterých je 3,9 miliónu. Jejich počet se zvýšil proti 3. čtvrtletí loňského roku o 7 600. Jejich podíl na celkové zaměstnanosti vzrostl o 0,3 procenta.

Úměrně tomu se snížil počet podnikatelů. Klesl o 14 900 osob. V ČR je tak nyní 790 100 podnikatelů, včetně majitelů živnostenských listů. Podnikatelé se na zaměstnanosti podílejí 16,7 procenta.

O práci přicházeli spíš muži

Z počtu přes 420 tisíc nezaměstnaných bylo 222 400 žen. Je to sice nadpoloviční podíl, v porovnání s mužskou částí populace byly ale ženy ve třetím čtvrtletí méně propouštěny. Počet nezaměstnaných žen se snížil o 9 200, kdežto počet nezaměstnaných mužů vzrostl o 20 500.

Zaměstnanost se meziročně snížila v osmi krajích republiky, absolutně nejvíce v Olomouckém kraji a Praze, kde má ale práci tradičně nejvíce lidí. Počet pracujících se naopak nejvíce zvýšil v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, které trpí chronicky vysokou nezaměstnaností, a ve Středočeském kraji.

Nezaměstnanost v jednotlivých krajích
kraj počet lidí bez práce (v tisících) míra nezaměstnanosti (v%)
Praha 20,9 3,4
Středočeský 29,6 5,1
Jihočeský 18,5 5,9
Plzeňský 16,9 6,0
Karlovarský 15,0 9,5
Ústecký 61,6 14,7
Liberecký 14,1 6,5
Královéhradecký 18,0 6,7
Pardubický 18,1 7,3
Vysočina 18,4 7,2
Jihomoravský 46,1 8,3
Olomoucký 28,6 12,3
Zlínský 18,7 6,5
Moravskoslezský 86,0 14,0
zdroj: ČSÚ

Více než polovina lidí v ČR pracuje v sektoru služeb. Zatímco v primární sektoru (zemědělství, chov ryb) pracují pouhá 4,4 procenta zaměstnanců.

Míra nezaměstnanosti se značně liší podle dosaženého vzdělání. Převážná část nezaměstnaných, 73,9 procenta, jsou osoby se středním vzděláním bez maturity, tedy vyučených, a se základním vzděláním. Nižší míru nezaměstnanosti mají naopak trvale vysokoškoláci a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou.