Závěr je varující - současné generaci důchodců a generacím dalším bude přes valorizace důchodů jejich celkový příjem spolu s životní úrovní klesat. V řadě firem se nemohou dočkat, až jejich zaměstnanci okolo šedesátky sami odejdou do penze. V jiných firmách zase nechtějí starší občany zaměstnávat.

V praxi to znamená, že stále více lidí okolo šedesátky s ekonomickou aktivitou končí, stává se závislou jen na důchodu s prakticky malou možností si přivydělat, říká politoložka Martina Hronová. Pracovní aktivita bezprostředně po dosažení důchodového věku se zcela neuzavřela pouze pro 37 procent občanů starších šedesáti let. Ekonomickou aktivitu si uchovávají především lidé s vyšším vzděláním, uvádí reprezentativní výzkum Život ve stáří.

Kolik berou důchodci

Po dosažení důchodové hranice zůstalo v roce 1970 ekonomicky aktivních 43 procent mužů a 55 procent žen, v roce 1980 již 53 procent mužů a 60 procent žen.

Po roce 1990 ale nastal zlom. Jestliže v roce 1989 bylo 473 tisíc pracujících důchodců, v roce 1992 jich bylo již jen 259. Trend poklesu dál pokračuje.

Roční hrubé příjmy důchodce dosahují podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 96 tisíc korun ročně, jejich výdaje představují částku nepatrně nižší. Průměrné příjmy ale neznamenají, že tuto částku berou všichni důchodci, značná část důchodců má roční příjem podstatně nižší. Důchod většině penzistů kryje jen náklady na bydlení a potraviny. Na zvyšování kvalifikace, volné aktivity prakticky nezbývá ani koruna. To má nejen tvrdé dopady na psychiku ještě výkonných důchodců, zdravotně v dobré kondici, ale snižuje i možnosti uplatnit se na trhu práce.

Zaměstnávání důchodců může být výhodné

I když čeští důchodci oficiálně podle statistik či podle současného českého standardu chudí nejsou, přesto řadu domácností důchodců trápí ekonomická deprivace, což je celkem závažný problém, uvádí studie Čeští senioři dnes a zítra, vydané letos Výzkumným centrem Brno, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Téměř polovina důchodců se za chudé totiž považuje, 31 procent z nich vychází se svými příjmy obtížně. 

Důvodů, proč lidé okolo penzijního věku nemohou najít nějaké další uplatnění, je několik. Především není práce. Někdy je jim nabízen výdělek, který je nižší, než by odpovídalo kvalifikaci a výkonu. Nikdo se možnostmi využití zkušeností a dovedností starších ve firmách, ale ani ve společnosti vůbec nezabývá. Přitom zaměstnávat důchodce se vyplácí. Pracují pouze na dobu určitou.

Zaměstnavatel je může přijmout a propustit, kdy potřebuje, aniž by se dostal do opletaček se zákoníkem práce. Penzisté v plné síle, okolo šedesátky, jsou ochotni pracovat za nižší mzdu než jejich mladší kolegové.

Vybavenost domácností důchodců (počet spotřebičů na 100 domácností)
chladnička s mrazničkou 41,3
automatická pračka 70,4
barevný televizor 107,1
osobní počítač 2,4
automobil 37
chata 15,7

Podle průzkumu Život ve stáří má jedna pětina důchodců majetek nižší než sto tisíc a 18 procent vyšší než jeden milión korun. Varující je zjištění, že 27 procent důchodců nemá žádné úspory. Domácnosti českých důchodců jsou ale relativně dobře vybaveny technikou.