Spuštění reaktoru naposledy předcházelo povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), neboť od 1. ledna 2017 začíná platit nový Atomový zákon.

„Ten vydání tohoto povolení už neobsahuje, neboť je to tak v souladu s praxí ve většině zemí,“ konstatoval ředitel sekce pro jadernou bezpečnost SÚJB Zdeněk Tipek.

Pro ČEZ se ale, jak zdůraznil ředitel JETE Bohdan Zronek, vlastně nic nemění. Odpadá sice jeden legislativní krok, nicméně ty technické a kontrolní zůstávají stále stejné. „Během najíždění děláme a dokladujeme řadu testů, abychom prokázali připravenost bloku k náběhu,“ poznamenal Zronek.

Temelín nastartoval reaktor prvního bloku.

Temelín nastartoval reaktor prvního bloku.

FOTO: Marek Sviták/JETE

Připomněl, že první testy následují krátce ihned po startu reaktoru. Trvají přibližně den a temelínští fyzici při nich ověřují například správnost zavezení paliva nebo účinnost regulačních tyčí.

Po jejich dokončení začne provozní personál zvyšovat výkon reaktoru. Při 30 procentech se vyvažuje turbína a provádí další série testů zaměřených na chování aktivní zóny reaktoru. K připojení bloku k přenosové soustavě dojde až při padesátiprocentním výkonu. To aktuálně vychází na začátek týdne. Záležet však bude na průběhu a výsledcích testů během najíždění bloku.