Ještě na konci loňského 3. čtvrtletí ministerstvo financí předpokládalo růst dluhu za celý rok až na 412 miliard. Výrazně meziročně vzrostl především vnitřní dluh, který se zvýšil o více než 50 miliard na 386,7 miliardy korun. Vnější dluh vzrostl o půl miliardy na 9,2 miliardy Kč.

Státní dluh České republiky výrazně roste od roku 1997. Dluh se každoročně zvyšuje emisemi státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu, který podle nových rozpočtových pravidel zahrnuje i ztrátu České konsolidační agentury z předchozího roku. Státní dluh je spolu s dluhem zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů součástí dluhu veřejného.

Výše veřejného dluhu přes prudký nárůst však zatím nepředstavuje výrazné potíže. Podle maastrichtských kritérií nutných pro budoucí přijetí eura totiž nesmí překročit 60 procent HDP. V ČR se nyní pohybuje výrazně pod 30 procenty.