Komise zaslala výzvy Česku, Litvě a Řecku, které se měly provinit tím, že do národního práva nezahrnuly systém sankcí vůči automobilovým výrobcům porušujícím emisní předpisy.

Německo, Velká Británie, Španělsko a Lucembursko se zase měly provinit tím, že neuplatňovaly sankce vůči Volkswagenu. Německá automobilka používala nepovolený software, který měl u dieselových aut zamaskovat reálné emise oxidů dusíku, kvůli čemuž v USA vypukla emisní aféra. Ta značku Volkswagen citelně poškodila. [celá zpráva]

Německo a Británie navíc zřejmě nespolupracovaly s evropskými orgány a odmítly jim v souvislosti s porušováním emisních předpisů sdělit veškeré požadované technické informace.

Komise navrhuje větší evropský dohled

„Dodržování práva je v první řadě povinností výrobců automobilů. Vnitrostátní orgány v celé EU však musí zajistit, aby výrobci automobilů uvedené předpisy skutečně dodržovali,“ uvedla komisařka pro vnitřní trh Elżbieta Bieńkowska.

„Pro budoucnost předložila komise návrhy na zavedení většího evropského dohledu. Doufáme, že Evropský parlament a Rada dosáhnou dohody co nejrychleji,“ dodala.

Členské státy musí podle komise zavést systémy účinných, přiměřených sankcí, aby výrobce vozidel odradily od porušování práva. Tyto sankce navíc musí v případě porušení předpisů za všech okolností uplatnit, domnívá se komise.