„Kompotové konzervy uváděné na trh společností Tohis vykazovaly po otevření evidentní známky kažení a obsahovaly okem viditelné plísně,” uvedl mluvčí. Nevyhovující šarže potraviny inspektoři znehodnotili na místě v provozovně v Praze.

Konzervy jsou označené datem minimální trvanlivosti do 31. 12. 2016  v balení po 410 gramech, původem z Egypta.

Jahodové kompoty byly vyrobené v Egyptě pro německou firmu.

Jahodové kompoty byly vyrobené v Egyptě pro německou firmu.

FOTO: SZPI

Podle informací na obale byla potravina vyrobena pro německého dovozce Otto Franck import KG z Augsburgu. Další odběratelsko-dodavatelské vazby SZPI šetří.

„SZPI tak upozorňuje spotřebitele, aby dbali zvýšené pozornosti a vyvarovali se konzumaci uvedené potraviny,” dodal Pospíchal.

Inspekce nařídila stažení uvedených šarží z trhu a zahájí se společností Tohis správní řízení o uložení sankce. Prodejci tak hrozí pokuta.