Více než pětina dotázaných, 22 procent, míní, že jejich nadřízený je odborníkem, který však neumí vést lidi. Sedm procent respondentů mu tuto dovednost přisuzuje, nepovažuje jej ale za experta. K nabízené odpovědi, že se jejich nadřízený pro svou funkci nehodí, se přiklonilo 11 procent oslovených. Zbytek z 520 dotázaných nedokázal odpovědět.

Slušné jednání považuje za hlavní kladný povahový rys svého nadřízeného 18 procent respondentů, 15 procent za něj označilo odbornost a deset se přiklonilo ke klidnému jednání. Pracovitosti si na svém šéfovi nejvíce cení devět procent, kamarádskosti a tolerance šest procent a vstřícnosti, chytrosti a spravedlivosti pět procent dotázaných.

Na žebříčku nejčastějších záporných rysů dominuje váhavost, kterou uvedlo 11 procent respondentů, nervozita a nadřazenost, jež udává deset procent, a neprůbojnost, která nejvíce vadí sedmi procentům. Výbušnost a nedostatek sebeovládání stejně jako nepřiměřenou přísnost v průzkumu uvedlo šest procent oslovených a malichernost pět procent.

Podle analytiků se postoje lidí v této oblasti v posledních třech letech příliš nezměnily.