Modernizace celé trati 1. koridoru, která měří 380 kilometrů, stála 36,5 miliardy korun. "Poslední významnou akcí bylo dokončení zabezpečovacího zařízení mezi Zábořím nad Labem a Přeloučí, které umožní zvýšení rychlosti vlaků na 160 kilometrů za hodinu," řekl ředitel firmy AŽD, která zařízení dodala, Zdeněk Chrdle.

Společně s 2. koridorem se náklady vyšplhaly na 65 miliard. Druhý koridor vede z Rakouska přes Břeclav, Přerov a Bohumín do Polska. Dokončen byl už v červnu. Nyní zbývá zrekonstruovat jen trasu, která obě větve propojí.

Spolu s připravovanou modernizací 3. a 4. koridoru přesáhne cena obnovy železničních tratí 100 miliard korun.

Obrázek se zvětší kliknutím na něj

Prodělané miliardy

Stát však mohl podle nedávného zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) na stavbě železničních koridorů ušetřit až desítky miliard korun. Peníze měl například použít na práce, které s modernizací nesouvisely a také financoval některé související práce na cizím majetku. Podle úřadu navíc modernizace nedosáhne svého původního účelu, protože na trase jsou místa, kde se nebude moci jezdit rychle. Práce navíc trvaly o dva roky déle.

Modernizaci koridorů platí Státní fond dopravní infrastruktury, ale prostředky jsou také z úvěrů od EU. Dosud šly na koridorové stavby peníze z programů Phare a ISPA. Od vstupu do EU by však některé vybrané stavby mohl spolufinancovat kohezní fond EU.

Pendolina přijdou později

Vlaky, které v ČR dosud jezdí, nejsou schopny rychostí, na které jsou modernizované úseky připravené, dosáhnout. České dráhy proto na konci 90. let objednaly u francouzské firmy Alstom vlaky Pendolino. Vyjet měly už v roce 1999. Původně měla firma za 5 miliard korun dodat 10 vlaků, nyní jich za tuto cenu bude jen sedm.

Ukázalo se totiž, že technické parametry vlaku nejsou slučitelné s českou železniční sítí. Drážní úřad proto jejich provoz zatím nepovolil, protože by české tratě poškodily. Kdy vlaky vyjedou není dosud jasné.