Komise novou legislativu, která by se týkala také českých řidičů, prošetřovala od loňského června. Tehdy Německo oznámilo, že spuštění systému odložilo. Původně měl fungovat od počátku letošního roku. Letos v dubnu dostal Berlín dva měsíce na nápravu stavu. Ty však nevyužil.

Podle žalovaných pravidel mají mít majitelé aut registrovaných v Německu nárok na plný odpočet silničního poplatku z daně z motorových vozidel, fakticky jsou tak od něj osvobozeni. Komise dnes rovněž upozornila, že ceny krátkodobých (tedy na dobu kratší než rok) dálničních známek pro vozidla registrovaná v zahraničí jsou často nepřiměřeně vysoké.

Německo je poslední zemí bez mýta pro osobní vozy

Podle Komise nebyly její zásadní výhrady vyřešeny, ačkoliv od listopadu 2014 mnohokrát jednala s německými orgány. Proto předložila případ Soudnímu dvoru EU, oznámila.

Německo je poslední velkou evropskou zemí, která dosud nezpoplatnila své dálnice pro osobní auta. Mýtné v navržené podobě však odmítali němečtí sousedé včetně Rakouska, Nizozemska nebo Česka.

Komise dnes zdůraznila, že je právem členských států EU rozhodnout o zavedení mýtného pro osobní či nákladní auta na jejich silnicích. Poplatky však musí být pro všechny stejné. Zavedení zvláštního poplatku pro cizí státní příslušníky –  ať už formou zákona, či jeho praktickými důsledky – je podle názoru Komise diskriminační a v rozporu s unijními smlouvami.