"Se započtením státní podpory činí při dvouprocentním úročení vkladů efektivní výnos ze stavebního spoření 11,5 procenta ročně," řekla Právu Pavla Paseková z Českomoravské stavební spořitelny. Ale ani bez státní podpory nevychází stavební spoření špatně. Zatímco například v bance v současné době půlmiliónový vklad na tři měsíce vynáší okolo1,65 hrubého ročně, tedy 1,4 procenta čistého, dvouprocentní úrok ze stavebního spoření je již čistý.

Výnosy ze stavebního spoření mají totiž tu výhodu, že jsou osvobozeny od daně z příjmů. Úročení je stejné bez ohledu na naspořenou částku. Tedy i tehdy, když má člověk na začátku našetřeno jen několik tisíc. Dvouprocentní výnos odpovídá zhruba tomu, kolik mohou letos investoři získat například v otevřených podílových fondech peněžního trhu. Navíc se zdá, že i v průběhu letošního roku půjde najít spořitelnu, která bude úročit vklady úrokem tři procenta čistého.

To je velmi důležité i proto, že se od příštího roku chystají změny ve státní podpoře, a tak řada lidí bude chtít uzavřít co nejvýhodnější novou smlouvu ještě letos.

Jak se úročí nové smlouvy
Spořitelna Úrok z vkladů Úrok z úvěrů Podíl naspoř. částky a úvěru
Českomoravská. 2% 4,80% 40:60
České spořitelny 2% 4,75% 40:60
Všeob. st.sp. KB 3% 6% 40:60
Raiffeisen st.sp. 2% 4,90% 40:60
2 %, 3 %* 4,90% 50:50
Wüstenrot st. spoř. 2% 5% 50:50 nebo 40:60
3%** 6%
Hypo st. spoř. 2 % (3 nebo 4 %)*** 4,9 40:60
1% 3,90% 40:60
poznámka: *3 % tehdy, pokud klient nečerpá úvěr, ** úr. bonifikace 40 % po 7 letech při zřeknutí se úvěru, *** 3 % při zřeknutí se úvěru po 5 letech , 4 % při zřeknutí se úvěru po přidělení . Při úhradě za uzavření smlouvy ve výši 1,8 % z cílové částky je možnost dodatečného úrokového zvýhodnění 1 % 

Zlevňují úvěry

Příjemnou stránkou snižování úročení vkladů je to, že současně klesá i úročení úvěrů. Noví klienti mají možnost získat úvěr za úrok pod pět procent ročně. To je výhodnější sazba, než ve většině hypotečních bank. Také překlenovací úvěry, které se poskytují předtím, než klient získá nárok na úvěr ze stavebního spoření, se postupně stávají lacinějšími. Je nutné ale zdůraznit, že snižování úroků se týká jen nových klientů.

Pro klienty, kteří již smlouvu mají, se úrokové sazby nemění. Výjimkou jsou případy, kdy mohou sami dobrovolně přejít na nové tarify.

Někde beze změn

Snižování úroků odstartovala na konci loňského roku Stavební spořitelna České spořitelny. Úroky z vkladů ze tří na dvě procenta snížila v minulých dnech také Českomoravská stavební spořitelna, která je lídrem trhu. Ta totiž zrušila tarif s tříprocentním úročením. V dalších spořitelnách k tomu může dojít v blízké době. "Úrokové sazby zatím do konce března zůstávají. jestli se něco změní, o tom se rozhodne v příštích dnech," sdělila Helena Dušková z Wüstenrot stavební spořitelny

 Naproti jinde mohou být sazby ještě nějakou dobu stabilní. "Zachováme současné tříprocentní úročení vkladů a kromě toho v příštích dnech rozšíříme nabídku pro klienty, kteří si chtějí vzít úvěr," sdělila Právu Hana Vaněčková z Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky. Také v Raffeisen stavební spořitelně bude zatím nadále možné získat tříprocentní úrok. A to v případě, pokud nečerpá úvěr.

"Nemáme připravenou změnu úročení vkladů," potvrdila Právu Daniela Ostašovová z této spořitelny. Rovněž Hypo stavební spořitelna, jak sdělila Právu Lenka Lutonská, "zatím sazby určitě zachová." Poklesu úrokových sazeb předcházelo ve stavebních spořitelnách postupné odbourávání některých dosavadních výhod. Spořitelny předně většinou zrušily úrokové zvýhodnění, které poskytovaly pro případ, že si klient nevzal úvěr. Dále v řadě případů u starších smluv, pro které platí vyšší úroky ,včetně úrokové bonifikace, přestaly dovolovat klientům, aby si zvýšily cílovou částku.