Nejvyšší pokutu ÚOHS uložil firmě Lachman Interier Design. Jde o 2,266 miliónu korun. Společnost Am Interiér zaplatí pokutu 461 tisíc Kč a Sollus Nábytek 936 tisíc Kč.

Firmy v roce 2013 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovaly svůj postup při podávání nabídek ve výběrových řízeních na tři zakázky společnosti Techo a.s. týkající se vybavení rekreačních objektů na Maledivách. Zakázky pak získal předem dohodnutý uchazeč.

"Účastníci řízení svým jednáním narušili hospodářskou soutěž na trhu výroby a instalace interiérového zařízení na zakázku," uvedl ÚOHS.

Využili narovnání

Firmy se ke kartelu přiznaly a využily proces narovnání. Úřad jim sankce snížil o 20 procent. Využití procedury narovnání umožňuje urychlení správního řízení a rychlejší nápravu situace.

Kromě snížení pokuty úřad v takovém rozhodnutí neukládá zákaz plnění veřejných zakázek či zákaz plnění koncesních smluv.

Podle úradu není obvyklé, že by účastník narovnání podával rozklad proti rozhodnutí nebo správní žalobu. „Tím dochází k významné úspoře zdrojů úřadu, jež je možno využít pro šetření jiných případů,” upozornil úřad.