"Více než 40 procent obyvatelstva je vystaveno nadlimitním hodnotám některé znečišťující látky," uvádí se ve zprávě. Až 60 procent obyvatel je vystaveno nadměrných hodnotám ozónu.

"České exhalace oxidu uhličitého patří s 11,6 tunami na obyvatele mezi nejvyšší v evropských zemích," sdělil Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha s tím, že toto číslo je o 40 procent vyšší, než je průměr zemí původní evropské patnáctky.

Zlepšuje se čistota řek

Mezi největší nešvary životního prostředí v ČR patří zvýšení emisí oxidu dusíku, které v loňském roce narostly o 3,8 procenta. Ministerstvo ve zprávě také upozorňuje, že kvůli kůrovcové kalamitě se zvýšila nahodilá těžba dřeva v českých lesích.

Za pozitivní naopak zpráva označuje zlepšující se stav povrchových vod a  také rozšíření Chráněného krajinného území Český kras a zvyšující se podíl lesních ploch.

"Zpráva však také ukazuje, že zákony a další opatření pomáhají řešit problémy. Například exhalace oxidu siřičitého z dopravy loni oproti roku předchozímu klesly skoro o 40 procent - díky jediné vyhlášce, která výrobce přiměla snížit obsah síry v naftě a benzínu," našel další pozitivum Kotecký.

Co se vody týče, nejsou ale všechny zprávy lichotivé. Jedenáct procent odpadních vod v ČR neprochází čističkou a asi desetina lidí pije nevyhovující pitnou vodu, většinou pocházející z vlastních studen. Obsahuje nadměrné množství dusičnanů či bakterií.

Velký hluk ve městech

Ačkoliv zpráva schválí, že se staví stále více protihlukových bariér a uplatňují se hlukové limity u některých výrobků, je stále velký počet obyvatel vystavený nadměrnému hluku. Týká se to téměř výlučně velkých měst.

Zpráva také kritizuje, že 2 procenta komunálního odpadu končí nezpracovány na skládkách, chválí ale, že produkce odpadu mírně klesla a podíl recyklovaných obalů je 49 procent, což je podle zprávy chvályhodně vysoké číslo.