"Úvěry pro malé a střední podniky činily k červnu letošního roku 12,776 miliardy Kč. V porovnání s koncem června loňského roku je to o 35 procent více," řekla Právu Eva Chaloupková z GE Capital Bank.

Podle mluvčí Komerční banky Marie Petrovové se objem nově poskytnutých úvěrů malým podnikům a podnikatelům meziročně zvýšil o 134 procent a jejich počet pak o zhruba 180 procent. Průměrná výše Profi úvěru KB činila v prvním pololetí 390 000 Kč. Také Česká spořitelna zaznamenala k červnu 2004 meziroční nárůst úvěrů pro malé a střední firmy o více než 40 procent.

"Zaznamenali jsme zvýšený zájem zejména o provozní financování. Průměrná výše úvěru, který podnikatelé žádají, se pohybuje od 300 až 400 tisíc korun," potvrzuje mluvčí Živnobanky Ivo Polišenský.

Nejvíce frčí kontokorenty

Největší poptávka je po kontokorentech. Jsou rychlé, umožňují průběžné čerpání a splácení podle potřeb podnikatele.

Umožňuje jít z běžného účtu krátkodobě do mínusu. Smlouva se uzavírá maximálně na rok s možností obnovení. Podnikatel by si měl dát pozor na limitní částku. Pokud ji překročí, musí zaplatit vysoké penále.

U zajištěného debetu ručí obvykle termínovaným vkladem ve stejné nebo vyšší částce než je úvěrový rámec. U nezajištěného kontokorentu žádné jištění být nemusí. Některé banky ho však neposkytují. Výše kontokorentu stanovená bankou se zpravidla rovná dvojnásobku či trojnásobku měsíčního příjmu. Úroky se počítají z čerpané částky až do doby, než je částka zaplacena. Úrokové sazby u kontokorentů se pohybují od 11 do 19 procent.

Jaké jsou úroky úvěrů pro firmy (v%)
banka název úročení
Citibank Věrnostní úvěr 9,9
Česká spořitelna úvěry pro malé firmy 6
ČSOB kontokorent 12,9
ČSOB Investiční úvěr 6,6*
eBanka Kontokorent 11,9
eBanka Investiční úvěr 6,9
Komerční banka Profi úvěr 7,8
Raiffeissenbank Mikroúvěr 9,22-11,5
Raiffeissenbank Mikrokontokorent 10,55
Živnobanka malé provozní a investiční úvěry 9,5
ČMHB hypotéka pro podnikatele - fyz. osoby od 5,10
ČMBH hypotéka pro podnikatele - práv. osoby od 5,30
* pozn: záleží na bonitě klienta

Banky jinak standardně vyžadují dvou až tříletou historii podnikání. "Firmu, která nemá žádnou historii, je obtížnější posuzovat z hlediska schopnosti vytvářet dostatek zdrojů pro splácení úvěrů," konstatuje mluvčí eBanky Pavla Paseková. "V posledních letech se platební morálka dlužníků zlepšuje. Lepší platební morálku mají podnikatelé-fyzické osoby než majitelé spol. s r.o.," říká Polišenský.

Máte čím jistit?

Prověřování každého případu začíná u specifik odvětví, banka zkoumá historii zakladatelů společnosti, jejich zkušenosti s oborem, ochotu zapojit vlastní zdroje a také připravenost dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Chybějící historii musí začínající podnikatel vykompenzovat kvalitou podnikatelského záměru. Pomoci s financemi do startu mu mohou i zvýhodněné úvěry Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). 

"Od požadavku dvouleté historie může banka ustoupit v případě dobrých finančních výsledků či možnosti zajištění," potvrdila Lenka Martinů z Raiffeisenbank. Šanci získat úvěr má rovněž podnikatel s prokazatelnými předchozími zkušenostmi v oboru jako zaměstnanec, s možností poskytnout zajištění úvěru.

Podle Polišenského může podnikatel využít i alternativní zdroje financování, např. produkty projektového financování, factoring nebo akreditivní úvěr. "Tyto formy jsou však vhodné spíše pro středně velké a velké firmy," upozorňuje Polišenský.