Loni silničáři na dálniční síti opravovali zhruba stovku kilometrů, 33 kilometrů pak připadlo na úseky modernizované D1.

"Ročně je třeba opravit zhruba pět procent délky sítě, což v dlouhodobém měřítku představuje trvale udržitelný stav vozovek. V aktuálním období přibližně posledních pět let opravujeme výrazně více, protože v minulosti toto pravidlo nebylo dodržováno," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Opravy dálnic v roce 2016 - 70,7 km
D1 Rekonstrukce vozovky D1 km 199,3 - 204,6 vpravo5,3
D1 Rekonstrukce CB vozovky D1 km 220,2 - 229,5 vpravo9,3
D2 Oprava AB a CB vozovky km -0,4 - 3,2 vlevo3,2
D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo6,5
D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo6,5
D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 24,3 - 18,4 vlevo5,9
D2 Oprava AB vozovky D2 km 60,55 - 56,2 vlevo4,3
D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P8,5
D5 Oprava AB vozovky v km 41,8 - 48,0 P6,2
D5 Oprava AB vozovky v km 49,5 - 40,7 L8,8
*D8 Oprava AB vozovky v km 12,120 - 18,350 P6,2
Zdroj: ŘSD * může se uskutečnit až v roce 2017
 

Vedle rekonstrukce dálnice D1, při které se komunikace rozšiřuje do stran o 75 centimetrů, patří mezi největší opravy posledních let oprava povrchu vozovek dálnic D5 z Prahy do Plzně nebo D2 od Brna k hranicím se Slovenskem. Obě komunikace silničáři postupně rekonstruují několik let, nejdelší opravované úseky nicméně připadly na loňský a letošní rok.

Opravy nově klasifikovaných dálnic (dříve rychlostních silnic) v roce 2016 - 36,3 km
D6D6 od ČS Benzina k MÚK D. Dvory (směr KV-Cheb)2,6
D6D6 od estakády - před MÚK D. Dvory, 2. úsek1,7
D6D6 před MÚK D. Dvory-MÚK "Y"3
D35 LPD35 LP Olomouc obchvat - Přáslavice3
D48D48 MÚK Horní Tošanovice0,9
D56D56 Ostrava - Frýdek-Místek II.5,8
D52D52 rekonstrukce AB vozovky v km 23,093 - 27,1644,1
D4D4 Dobříš most 4-022 
D4D4 Klínec a Kytín LS2,8
D4D4 Jíloviště - Klínec PS2,7
D4D4 EXIT 24 Voznice PS a EXIT 32 Dobříš jih PS LS (větve)1
D6D6 mosty ev. č. 6-011..1 a 6-011..2 
D7D7 Praha - Knovíz PS I. a II. etapa8,7
Zdroj: ŘSD

Loni se stavělo kvůli dočerpání dotací EU

Stavební ruch se projevil na tuzemských silnicích ale hlavně v loňském roce, kdy souvisel nejen s opravami, ale i se stavbou nových úseků, byla totiž poslední možnost dočerpat evropské dotace z předchozího Operačního programu doprava na výstavbu nových silnic.

Loni tak byla zahájena například výstavba více než 14 kilometrů dlouhého úseku z Přerova do Lipníku nad Bečvou, nových úseků D3 u Českých Budějovic nebo pokračování R4 u Dubence.

Největší rozšíření dálniční sítě ale nastalo od letošního ledna, kdy přestala platit kategorie rychlostních silnic a dálniční síť se tak administrativně rozrostla o 450 kilometrů. Spolu s tím ministerstvo dopravy rozhodlo o tom, že na části silnic první třídy, které mají čtyři pruhy a jednotlivé jízdní směry jsou od sebe odděleny svodidly, bude možné jezdit až 110kilometrovou rychlostí na místo původních maximálních 90 kilometrů v hodině.