Pro Čechy a Češky jsou důležití i přátelé (devět procent), pocit bezpečí (devět procent), ale i zaměstnání a práce (devět procent).

Nejde ale jen o to, co je důležité, ale také o to, co jsme ochotni pro svoje uznávané hodnoty prakticky udělat. Například, jak zjistil průzkum, alespoň jednou za pět let v zájmu svého zdraví podstoupí preventivní prohlídku u svého lékaře naprostá většina z nás (94 procent dotázaných). Alespoň jednou ročně to však udělá jen zhruba polovina lidí.

Cena života? Tak 30 miliónů

Zdravá strava je každodenní samozřejmostí pro 18 procent občanů. Třetina ale uvedla, že zásady zdravé výživy dodržuje několikrát týdně.

Aktivnímu sportování se věnují dvě třetiny dotázaných, nejčastěji několikrát měsíčně. Jak ukázal průzkum, mezi populací je běžné i užívání výživových doplňků a vitamínů, několikrát měsíčně je užívají dvě třetiny lidí.

Cenu života neumí určit zhruba 40 procent dotázaných, konstatuje průzkum NN pojišťovny a penzijní společnosti. Ti, kteří to zkusili, volili nejčastěji hodnotu kolem 30 miliónů korun.

Podle průzkumu dvě třetiny dotázaných hodnotily svůj zdravotní stav jako dobrý. To se týká zejména mladších lidí. Lepší zdraví častěji deklarovali vysokoškoláci.
Průzkum potvrdil, že zdravěji a obecně lépe se cítí lidé, kteří žijí v manželství či s partnerem než lidé žijící sami.

Podle průzkumu se ke kouření „přiznalo“ 36 procent dotázaných, 40 procent lidí deklarovalo, že alkohol konzumují několikrát měsíčně, pětina pak několikrát týdně. Každodenní konzumaci alkoholických nápojů podle průzkumu potvrdilo 6 procent dotázaných.

Hodnota bezpečí

Pro Čechy má poměrně vysokou hodnotu v jejich životních jistotách i pocit bezpečí. S tím souvisejí i jejich postoje k výši trestů za zločiny. Výše trestů za ublížení na zdraví je podle názoru naprosté většiny dotázaných (82 procent) nedostatečná. Tvrději trestat by se měly podle 89 procenta dotázaných zejména ty trestné činy, v jejichž důsledku přijde někdo o život.

Poměrně vysoké procento dotázaných (49 procent) by si dokázalo představit, že by zbytek života strávilo v jiné zemi. Přesto pokud by si lidé měli vybrat, aktuálně by chtělo žít v České republice 38 procent dotázaných, čtvrtina by si vybrala některou ze zemí Evropské unie a pro 16 procent by byl snem život v Austrálii či na Novém Zélandě.

Průzkum se zaměřil i na trávení volného času. Zjistilo se, že nejčastěji lidé ve svém volném čase relaxují u sledování filmu či při poslechu hudby. Denně takto tráví volný čas 23 procent z nás. Oblíbená je i četba a aktivní sportování. Alespoň několikrát do měsíce si čas na čtení najde více než polovina lidí, šest procent dotázaných denně aktivně sportuje.