V podnicích s méně než stem zaměstnanců je v ČR připojeno na internet 78 % firem, přičemž jejich počet neustále roste. Typ připojení je přitom do značné míry ovlivněn velikostí firmy.

Větší podniky používají spíše připojení pomocí ISDN, pevné linky a bezdrátového mikrovlnného spojení, menší firmy využívají častěji modem s vytáčenou linkou.

Internet hlavně kvůli informacím a e-mailu

České malé a střední podniky využívají internet nejvíce ke komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a k vyhledávání informací. Část podniků (61 %) se prezentuje formou webových stránek, ale nákupní činnost a odbyt zatím s využitím internetu mnoho malých firem řešit neumí.

Firmy samotné považují za největší překážku dalšího rozvoje elektronického obchodu mezi podniky nízkou znalost informačních a internetových technologií, představitelé oslovených firem rovněž dostatečně neznají konkrétní přínosy elektronického obchodu.