Jedním z mála subjektů, které příští rok dostanou od státu méně peněz než letos je ministerstvo školství. Šéfka resortu Petra Buzková musí vyjít s 71 miliardami, což je o 23 miliard méně než dostala letos. Snížení je ale jen účetní, část peněz na financování škol totiž přešla na kraje.

Vyplývá to z návrhu celkového přehledu výdajů rozpočtu v roce 2005, jak jej v úterý v noci schválila vláda. Celkové výdaje budou 908,4 miliardy korun. Příjmy 824,8 miliardy korun. Přidáno přitom dostane většina kapitol rozpočtu.

400 miliónů navíc pro Akademii věd

Kromě MPSV například ministerstvo zemědělství (o 23 miliard více), Kancelář prezidenta republiky (o 63 miliónů více), Poslanecká sněmovna (o 46 miliónů více), nebo Bezpečnostní informační služba (o 206 miliónů více). O 400 miliónů korun víc než letos dostane i Akademie věd.

Méně peněz než letos dostane podle návrhu ministerstvo zdravotnictví, (zhruba o miliardu), ministerstvo kultury (o 300 miliónů), ministerstvo pro místní rozvoj (o 400 miliónů) nebo například Senát (o 30 miliónů méně).

Návrh rozpočtu ještě musí projít Poslaneckou sněmovnou, kde o něm budou poslanci jednat v polovině října, a podepsat prezident. Senát o zákoně o státním rozpočtu nejedná.

Výdaje pro jednotlivá ministerstva (v mld. Kč)
ministerstvo 2004 návrh 2005
zahraničních věcí 4,75 4,56
obrany 50,72 52,96
financí 14,81 15,32
MPSV 283,37 334,33
vnitra 45,19 53,13
životního prostředí 4,18 4,14
pro místní rozvoj 5,09 4,62
průmyslu a obchodu 10,97 13,17
dopravy 13,99 16,12
školství 94,00 71,47
kultury 6,04 5,72
zdravotnictví 9,12 8,27
spravedlnosti 17,41 18,33
informatiky 0,65 0,66
vybrané jiné kapitoly (v mil. Kč)
kapitola 2004 návrh 2005
Kancelář prezidenta republiky 333 333 396
Poslanecká sněmovna 980 1026
Senát 591 561
Úřad vlády 516 620
Bezpečnostní informační služba 968 1 177
Úřad na ochranu osobních údajů 205 92
Úřad pro ochranu hospodář. soutěže 142 143
Ústavní soud 106 110
Akademie věd ČR 4 033 4 439
Státní dluh 14 643 34 762
Všeobecná pokladní správa 225 475 199 855
Zdroj: MF ČR