Proti novele sezákonu, který navrhli poslanci ČSSD a KSČM, protestovala opoziční ODS. Podle ní nemá žádný smysl vrátit někomu například zchátralou zemědělskou budovu, která nemá žádnou tržní cenu. Strana chce podat stížnost k Ústavnímu soudu.

Zemědělský odborník ODS Miloslav Kučera řekl, že to, co bylo přijato, nutí oprávněné osoby k rozhodnutí, zda přijmout majetek, který zůstal v likvidovaných družstvech a který má zápornou tržní hodnotu, případně se tohoto majetku vzdát a tuto zátěž na sebe nepřejímat.

"I když se ten zákon jeví tak, že oprávněné osoby vypořádává v majetku, tak je trestá převzetím záporného majetku. V podstatě jde o vyvlastnění jejich podílu za sebraný zemědělský majetek," řekl Kučera.

Družstva normu vítají

"Je to šance, jak rychle transformační proces v zemědělství uzavřít," reagoval naopak předseda Zemědělského svazu Miroslav Jirovský. Nároky oprávněných osob se totiž budou moci vypořádat i v majetku družstev, která na finanční vyrovnání zpravidla nemají peníze. Schválená norma podle Jirovského vyhovuje i požadavku Ústavního soudu, aby byla pro dořešení transformace družstev stanovena pravidla.

Tzv. transformační zákon platí od roku 1992. Určuje, že družstva musí vrátit majetek věřitelům. Ta na to ale nemají, a tak jim majetek stále dluží. Pokud jim vrácení nařídí soud, většinou vyhlásí konkurz. Sněmovna chce  pomoc družstvům, která by je od likvidace zachránila, zavést už od roku 1998, žádný návrh ale zatím nevstoupil v platnost.

Nynější novela zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech musí ještě projít Senátem a podepsat ji musí prezident republiky Václav Klaus.