Každý Čech ročně vyprodukuje něco mezi 150 a 200 kilogramy odpadu. Zatímco v roce 1999 z toho vytřídil průměrně 9,3 kilogramu, v roce 2002 to bylo 25 kilogramů. ČR se přitom EU zavázala, že toto číslo vytáhne alespoň na 40.

"Třídění odpadu pokrývá 90 procent území ČR, to je asi 9,2 miliónů lidí, do třídění se zapojilo 57 procent lidí," sdělila Novinkám mluvčí ministerstva životního prostředí Karolína Šůlová. Výsledky jsou srovnatelné se zeměmi jako Dánsko, Švédsko nebo Lucembursko.

Začátek u dětí

Zvyšující se podíl lidí, kteří odpad třídí je podle Šůlové hlavně díky ekologické výchově na školách. "Existuje státní program ekologické výchovy a vzdělávání, stát také podporuje různá ekovýchovná střediska, která se tématu na profesionální úrovni věnují. Tady vidím jednoznačně cestu, kterou je - vedle osobního příkladu - třeba jít," dodává. Právě děti jsou v rodině často osobami, které rodiče donutí odpadky dělit.

Třídit odpad je navíc považováno za módní věc a lidé si začnou všímat toho, co do kterého kontejneru dávají, až když to začne dělat soused.

Své hraje i televizní kampaň, která poukazuje na nesmyslnost výmluv, proč lidé odpad netřídí. Nejčastěji to odůvodňují tím, že mají pocit, že vytříděný odpad stejně končí na hromadě s ostatním, takže dělit jej nemá smysl.

Inspekce svoz odpadu kontroluje

Firmy však tříděný odpad v žádném případě nesmějí smíchat s komunálním. A to i v případě, že je nedostatečně vytříděn a je v něm velký podíl přísměsí. Společnosti jsou povinny odpad dotřídit.

Pokud by firma na skládku odvezla vytříděný odpad či s menším podílem příměsí, vystavuje se tím postihu od České inspekce životního prostředí. Ta má dokonce možnost tajně jezdit za vozy a sledovat, kam odpad vozí.

Co lidé do kontejnerů hází, kontrolují hlavně obce, u firem to dělá právě inspekce životního prostředí. Věcí, které do speciálních kontejnerů nepatří, je v nich asi pětina.

Co do kterého kontejneru patří (či ne)
do nádob na papír patří noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartóny, krabice, kancelářský papír, knihy, sešity, čistý obalový papír, papírové ubrousky
do nádob na papír nepatří krabice od mléka a ostatních nápojů, uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, použité plenky, kombinované papírové obaly s plasty a kovovými fóliemi
do nádob na sklo patří skleněné láhve od nápojů, bílé i barevné sklo, velké skleněné střepy, skleněné nádoby, sklo by mělo být čisté, bez zátek víček a šroubovacích závěrů
do nádob na sklo nepatří keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem,automobilová skla
do nádob na plasty patří PET láhve, plastové obaly, sáčky, fólie, plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků (bez kovové fólie), plastové obaly od spotřebního zboží, polystyrén, výrobky z plastů
do nádoby na plasty nepatří vícevrstvé obaly kov-plast, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji