Odvoz asi 100 tisíc krychlových metrů zeminy nákladními vozy potrvá zhruba dva měsíce.

„Nejpozději do konce června bude hlína pryč,“ řekl novinářům mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Škody teprve zjistí

„Zda zasažené těleso dálnice budeme opravovat, nebo ho budeme budovat znovu, to zjistíme až z diagnostiky po odstranění masy sesuvu,“ dodal.

S určitým poškozením stavaři počítají. „Případná oprava vozovky je zahrnuta do harmonogramu, na plánované zprovoznění D8 by tudíž neměla mít vliv,“ zdůraznil František Zuckerstein z ŘSD.

V první etapě sanace svahu, který zčásti stavbu zasypal, odtěžili stavaři asi osmdesát tisíc krychlových metrů zeminy pod lomem.

„Hlína ležela v nestabilním podloží ve velkém sklonu a svou vahou zatěžovala spodní část sesutého svahu. Po odtěžení se místo zakotvilo a zapilotovalo. Vznikl také odvodňovací systém tak, aby srážkové nebo spodní vody neohrožovaly stabilitu svahu,“ přiblížil Rýdl dosavadní postup prací.

Dělníci intenzivně pracují i na dalších částech posledního úseku D8, která spojí Prahu s Ústím nad Labem, potažmo s německými Drážďany. Z šestnáctikilometrového úseku dálnice přes České středohoří již jezdí řidiči po čtyřech kilometrech za Lovosicemi.

Součástí stavby jsou dva tunely, most přes Opárenské údolí, most mezi tunely či mimoúrovňová křižovatka u Řehlovic, která navazuje na už zprovozněnou část dálnice. Stavba se podle Zuckersteina propojí v jeden celek zhruba v srpnu.

Na vánoční trhy do Drážďan po D8

Celý úsek mezi Bílinkou na Litoměřicku a Řehlovicemi na Ústecku by měl být dokončen letos v prosinci. „Na vánoční trhy do Drážďan pojedou čeští návštěvníci již po D8,“ je přesvědčený Rýdl.

V celém území sesuvu pokračuje geotechnický průzkum a monitoring, který by mohl ukázat na případnou dílčí nestabilitu v území. Sledovat pohyby v lokalitě budou odborníci i v prvních letech provozu dálnice.

Kromě rozestavěné dálnice zavalil utržený svah zhruba 200metrový úsek železniční trati mezi Teplicemi a Lovosicemi. Náklady na obnovu trati zatím nikdo nevyčíslil.

Hlína a kamení zavalily dálnici u Litochovic na Litoměřicku v červnu 2013. Na nevhodně vybranou trasu dálnice dlouhodobě upozorňovali ekologové ze sdružení Děti Země. Podle nich už v roce 2005, kdy se o budoucí dálnici jednalo, varovali geologové před rizikem půdních sesuvů.