„Stropy, stěny a podlahy byly v dezolátním stavu, inspektoři zaznamenali zaplísnění v celé provozovně stejně, jako výskyt myšího trusu, a provozovna nebyla nijak zajištěna proti pronikání škůdců,” uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Kontrolovaný podnikatel Bich Thuy Nguyen provozoval výrobu v ulici K Hrnčířům.

Nelegální výrobnu inspekce uzavřela

Nelegální výrobnu inspekce uzavřela.

FOTO: SZPI

Z šetření vyplynulo, že provozovatel nabízel zde vyrobené tofu v areálu tržnice SAPA. Inspektoři na místě uložili zákaz užívání prostor a zároveň zakázali dále zpracovávat a uvádět do oběhu sójové boby, z nichž se tofu vyrábí, v celkové hmotnosti 1650 kg.

S provozovatelem zahájí inspekce správní řízení o uložení pokuty.