ČEZ údajně nabídl za elektrárny 700 až 800 miliónů eur, podle deníku SME dokonce 1,19 mil. mld. eur, a ruský Inter RAO 500 až 575 miliónů eur. Podmínkou privatizace Slovenských elektráren byla dostavba třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny v Mochovcích.

"Výběrová komise doporučuje, aby společnost ČEZ byla vybrána jako první rezervní strategický investor a společnost Inter RAO jako druhý rezervní strategický investor," řekla Šimková.

Elektrárny kontrolují přes 85 procent výroby elektřiny na Slovensku, přičemž provozují tři jaderné a dvě tepelné elektrárny a 34 vodních energetických zdrojů.