Úspěšnost průmyslu dokazuje fakt, že vykázal dvouciferný růst již pátý měsíc v řadě. Podle ekonomů by se mu mělo dařit i nadále. "Rostoucí výkonnost průmyslu nepřispěje jen ke zrychlení ekonomického růstu, ale i postupem času ke zlepšení situace na trhu práce," domnívá se analytička Raiffeisenbank Helena Horská.

Doporučené články

Podle jejího míněni budou expandující firmy nabírat nové zaměstnance. "Tím odčerpají část pracovních sil uvolněných z jiných, méně úspěšných modelů," sdělila Novinkám Horská.

Nejvíce se dařilo výrobě dílů a příslušenství pro počítače a montáži mobilních telefonů. Nárůst zaznamenalo i odvětví výroby dopravních prostředků, dále výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků. "Klesla výroba v odvětví výroby koksu, zpracování ropy a pokračoval propad kožedělného a obuvnického průmyslu," informoval analytik České spořitelny Luboš Mokráš.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v červenci 2004 meziročně snížil o 7,4 tis. osob (tj. o 0,6 %). K meziročnímu poklesu došlo zejména ve výrobě textilií, textilních a oděvních výrobků, výrobě usní a výrobků z usní a v těžbě energetických surovin. Naopak se zvýšila zaměstnanost v odvětvích výroba elektrických a optických přístrojů, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba dopravních prostředků a zařízení.

Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu v červenci 2004 činila 17 655 Kč a meziročně vzrostla o 6,6 %. Průměrná hodinová mzda dosáhla 143,20 Kč a byla vyšší o 12,9 %. Produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) vzrostla o 5,8 %, hodinová produktivita se zvýšila o 12,1 % a jednotkové mzdové náklady se zvýšily o 0,8 %.