Úspěšnost průmyslu dokazuje fakt, že vykázal dvouciferný růst již pátý měsíc v řadě. Podle ekonomů by se mu mělo dařit i nadále. "Rostoucí výkonnost průmyslu nepřispěje jen ke zrychlení ekonomického růstu, ale i postupem času ke zlepšení situace na trhu práce," domnívá se analytička Raiffeisenbank Helena Horská.

Podle jejího míněni budou expandující firmy nabírat nové zaměstnance. "Tím odčerpají část pracovních sil uvolněných z jiných, méně úspěšných modelů," sdělila Novinkám Horská.

Nejvíce se dařilo výrobě dílů a příslušenství pro počítače a montáži mobilních telefonů. Nárůst zaznamenalo i odvětví výroby dopravních prostředků, dále výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků. "Klesla výroba v odvětví výroby koksu, zpracování ropy a pokračoval propad kožedělného a obuvnického průmyslu," informoval analytik České spořitelny Luboš Mokráš.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v červenci 2004 meziročně snížil o 7,4 tis. osob (tj. o 0,6 %). K meziročnímu poklesu došlo zejména ve výrobě textilií, textilních a oděvních výrobků, výrobě usní a výrobků z usní a v těžbě energetických surovin. Naopak se zvýšila zaměstnanost v odvětvích výroba elektrických a optických přístrojů, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba dopravních prostředků a zařízení.

Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu v červenci 2004 činila 17 655 Kč a meziročně vzrostla o 6,6 %. Průměrná hodinová mzda dosáhla 143,20 Kč a byla vyšší o 12,9 %. Produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) vzrostla o 5,8 %, hodinová produktivita se zvýšila o 12,1 % a jednotkové mzdové náklady se zvýšily o 0,8 %.