Zásilku o celkové hmotnosti 1320 kg dovezla do České republiky firma AG Seafood od belgické firmy Oceanwide – ryby však původně pocházely z Vietnamu. Z celkového množství bylo 1140 kg distribuováno do obchodních společností Makro CZ, Metro SK a Metro HU.

Celkem 1013 kilogramů výrobku bylo prodáno konečnému spotřebiteli jako rozmrazený produkt s datem spotřeby 7. února 2016.

Laboratorní vyšetření zjistilo ve vzorcích zhruba dvojnásobné množství rtuti, než povolují limity. Toto množství nepředstavuje akutní nebezpečí, jedná se však o výrobek, který neodpovídá stanoveným požadavkům na zdravotní nezávadnost.

Identifikace výrobku:
Sashimi Swordfish Loin
Šarže: VN/257/III/012
Datum spotřeby: 3. 4. 2017
Datum spotřeby po rozmrazení: 7. 2. 2016

„Staženo z uvedených řetězců bylo celkem 127 kg. Toto množství bude zlikvidováno u příjemců zásilek. Dalších 180 kg rybího výrobku bylo pozastaveno ve skladu Fjord Bohemia v Praze. Tato část zásilky bude zlikvidována nebo vrácena do Vietnamu,” uvedl Pejchal.

„Je možné, že někteří spotřebitelé výrobek zakoupený jako rozmražený následně zamrazili a uchovali v mrazicím zařízení. V takovém případě mohou rybu vrátit v místě, kde ji zakoupili,” dodal mluvčí veterinářů.

Rtuť patří do skupiny tzv. „kumulativních jedů“, které mohou způsobovat celou řadu komplikací. V závislosti na množství nahromaděného jedu v těle se objevují zažívací problémy, potíže s ledvinami, případně neurologické změny. Ve výjimečných případech dochází k trvalému poškození zdraví, popřípadě k úmrtí.