Veterináři loni na podzim zjistili výskyt antibiotik v nejméně dvaceti šaržích medu společnosti. Používání antibiotik při léčení včel je v Evropské unii zakázané. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) tehdy uvedl, že množství antibiotik by nemělo být pro lidský organismus nebezpečné. [celá zpráva]

SVS kontrolovala téměř 50 vzorků medů od českých včelařů – v žádném z nich se výskyt antimikrobiálních látek neprokázal.

„Současně byly šetřeny i suroviny pro výrobu medů pocházející z jiných zemí. V podstatě shodné spektrum antibiotik jako ve výrobcích společnosti Včelpo bylo zjištěno v medech původem z Ukrajiny. Tři nevyhovující šarže medů z Ukrajiny o celkové hmotnosti 63 tun byly Státní veterinární správou nahlášeny do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva Evropské komise a v současné době probíhají jednání s Ukrajinou o nápravě vzniklé situace,” uvedl mluvčí.

Vůbec první případ

„Vzhledem k tomu, že čeští včelaři včely antibiotiky neléčí, nebyly až do této kauzy žádné případy přítomnosti antimikrobiálních látek v medu zaznamenány,” dodal Pejchal.

Vzhledem k tomu, že se přítomnost antibiotik prokázala ve značném množství výrobků společnosti Včelpo, vydala SVS loni v listopadu 25. listopadu rozhodnutí, kterým Včelpu nařizovala pozastavit všechny šarže živočišných produktů, které jsou uskladněny v jejich provozovně a nebyly doposud vyšetřeny na přítomnost antibiotik.

Včelpo může med vyrábět a uvádět na trh, ale všechny výrobky musí být před uvedením na trh vyšetřeny v akreditované laboratoři. Firma loni zastavila prodej všech výrobků.

SVS zahájila se společností loni v prosinci správní řízení. „V současné době běží sedmidenní lhůta od doručení oznámení, ve které se Včelpo může vyjádřit k předloženým podkladům,” dodal mluvčí veterinární správy.