S žalobou se obrátil na justici člen NKÚ, že chce doplatek ke svému platu za měsíc leden 2015 ve výši 34 500 korun s tím, že způsob stanovení jeho platu je protiústavní.

Obvodní soud pro Prahu 7, který žalobu projednával, pak poslal na ÚS návrh na zrušení části zákona, neboť podle něj lze na členy NKÚ pohlížet téměř jako na soudce. A to by znamenalo hlavně citelné zvýšení platu.

Platy soudců se totiž kvůli nálezu ÚS z roku 2014 odvozují od trojnásobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Členům a představitelům NKÚ se má plat podle téhož zákona dlouhodobě počítat z 2,75násobku průměrné mzdy.

Norma ovšem pro léta 2015 až 2018 zároveň obsahuje také zvláštní ustanovení s postupným růstem platové základny od loňského 2,25násobku po 2,5násobek o tři roky později.

„NKÚ nevykonává soudní moc. ÚS uznává potřebu nezávislé kontroly, kterou NKÚ vykonává, ale přesto se nedomnívá, že by některé obdobné rysy nezávislosti při výkonu funkce NKÚ představovaly základ souměřitelného postavení se soudci,“ vysvětlil verdikt soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.