Situace je dobrá podle 30 procent dotázaných, další dvě procenta ji označilo za velmi dobrou. Nepříznivě situaci hodnotí 26 procent lidí, z toho 21 procent ji charakterizuje jako špatnou a pět procent jako velmi špatnou.

Ani dobrá, ani špatná, to je odpověď, kterou zvolilo 40 procent respondentů, a zbývající dvě procenta se k dotazu nedokázala vyjádřit.

Proti loňskému prosinci kladných hodnocení přibylo o dva procentní body, negativních naopak o procentní bod ubylo.

„Aktuální hodnocení ekonomické situace, ačkoliv se statisticky významně neodlišuje od prosincového šetření, znamená nový historicky nejlepší výsledek za celou dobu realizace srovnatelných výzkumů od roku 1999, když vůbec poprvé podíl příznivého hodnocení překonal hladinu 30 % a zároveň statisticky významně převýšil podíl negativního hodnocení,“ uvádí k výsledkům průzkumu zpráva CVVM.

Optimismus roste s příjmem

Optimismus v hodnocení podle autorů průzkumu roste s příjmem, spokojeností se životem a politickou situací a také s dosaženým vzděláním respondentů. Pozitivněji situaci hodnotí podnikatelé a živnostníci, stoupenci politického pravého středu, voliči ANO a lidé důvěřující vládě. Kritičtější jsou naopak lidé od 60 let věku, nezaměstnaní, stoupenci levice a občané, kteří vládě nedůvěřují.

Očekávání budoucího ekonomického vývoje bylo v lednu méně optimistické než o měsíc dřív, ale výrazně lepší než před rokem. Zlepšení předpokládalo 26 procent proti prosincovým 28 procentům, u zhoršení se podíl zvýšil ze 17 na 19 procent. Téměř beze změn zůstal těsně pod 50 procenty podíl lidí, podle kterých se situace nezmění.

Polovina domácností je na tom dobře

Životní úroveň vlastní domácnosti hodnotila v lednu jako dobrou polovina dotázaných, jako špatnou jen 14 procent. Zbylých 36 procent ji označilo za ani dobrou, ani špatnou. Proti prosinci tak ubylo negativních hodnocení, víc naopak bylo těch kladných. CVVM upozornilo, že v lednu se dostal na historické maximum 45,5 procenta průměr kladných hodnocení za poslední rok, zatímco jako špatnou označilo životní úroveň své domácnosti v průměru za posledních 12 měsíců jen 16,8 procenta lidí.

Průzkumu CVVM se mezi 11. a 18. lednem zúčastnilo 1047 lidí ve věku od 15 let.