Navzdory solidnímu růstu české ekonomiky a tvrdším podmínkám na trhu práce zůstala v roce 2015 inflace stabilní na úrovni 0,3 procenta. O rok dříve činila 0,4 procenta.

Deficit veřejných financí Komise na letošek předpovídá na úrovni 1,1 procenta, v roce 2017 na jednom procentu.

Česká národní banka (ČNB) v listopadu počítala na letošní rok s růstem ekonomiky o 2,8 procenta, na příští rok pak o 2,9 procenta. Loni podle listopadových odhadů ČNB rostla ekonomika o 4,7 procenta.

S dopadem elektronických tržeb se nepočítá

Komise na letošní rok v Česku očekává s počátkem nového víceletého finančního období výrazný pokles investic spojených se spolufinancováním z evropských peněz. Míra využívání strukturálních fondů byla totiž podle prognózy v roce 2015 na výjimečně vysoké úrovni.

Tento pokles ale částečně nahradí vyšší vládní střednědobá spotřeba a její výdaje, včetně zvýšení platů ve veřejném sektoru. Na příjmové straně rozpočtu Komise předpokládá lepší výběr daně z přidané hodnoty (DPH) po spuštění systému povinných kontrolních hlášení. Prognóza nepočítá s možnými efekty dosud nepřijatých kroků, jako je elektronická evidence tržeb.

Na rok 2017 Komise Česku předpovídá růst hrubého domácího produktu (HDP) o 2,7 procenta.

Pro celou EU Komise letos očekává růst HDP o 1,9 procenta a dvě procenta v roce 2017. Pro eurozónu na letošek předpokládá růst o 1,7 procenta, v roce 2017 pak o 1,9 procenta.