„Zatímco v prvním lednovém týdnu úřady zaregistrovaly 1654 žádostí, ve druhém jen 461. A za minulý týden podaly žádosti necelé tři stovky zájemců,“ řekl Právu mluvčí ministerstva dopravy (MD) Zdeněk Neusar.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

K 22. lednu MD evidovalo celkem 2359 žádostí o značky na přání. „Z nich bylo 831 značek již žadatelům vydáno a jsou v provozu,“ upřesnil Neusar.

Potvrzuje se tak odhad ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), který v prosinci na setkání s novináři prohlásil: „V Česku bude zájem o tyto značky nevelký.“ Na rozdíl například od Slovenska, kde značky na přání tvoří kolem 30 procent všech registračních značek a firmy je používají pro své flotily.

Přísná pravidla, která MD ve spolupráci s policií pro značky na přání stanovilo, jsou zřejmě příčinou, proč zájem o ně po počátečním boomu tak propadl. Hlavní je ale asi jejich neúměrně vysoká cena. Člověk, který netouží po zviditelnění, nepovažuje za rozumné vydat takové peníze.

Drobek i Fantomas

Někteří lidé přesto nešetří. Po silnicích tak už jezdí auta například se značkami DR0BEK01, KUZLATK0 či FANT0MAS, které si zájemci nechali úspěšně zaregistrovat. Výhodou značky na přání je přenositelnost. Majitel ji tedy může použít i na svůj jiný automobil, motocykl či moped, vždy však pouze na jedno vozidlo. Tato značka je totiž vázána na konkrétní osobu a nelze ji ani prodat jinému zájemci.

Řidič si v žádosti podané na příslušný městský či obecní úřad sám vybere, co na značce na přání chce mít. Musí mít ovšem na paměti, že značka nesmí obsahovat hanlivá slova. Vyloučeny jsou i speciální znaky či zkratky orgánů státní správy a použít se nesmějí písmena CH, W, Q, G  a O. Například ve slově Fantomas tedy písmeno O muselo být nahrazeno nulou.

Jaká jsou omezení z hlediska znění značky na přání?
Na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W – z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen). Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen. Na značku na přání také nebude možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. zkratky využívané

Pokud se třeba při havárii tabulka značky na přání poškodí, půjde si ji za poplatek 600 korun vyměnit. Při ztrátě či odcizení tabulky však náhradní tabulka vydávána nebude.

Značku si půjde pojistit

Vlastník vozidla si tedy bude muset pořídit běžnou registrační značku, nebo zaplatit opět 10 000 korun za značku na přání v jiném znění. Původní značka ztratí navždy platnost. Jak ale Právu sdělila mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková, bude možné si značky na přání pro případ krádeže pojistit.

„Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasickou, ale speciální registrační značku, plnili bychom to při pojistné události stejným způsobem jako v případě tzv. mimořádné výbavy. Pokud tedy bude mít motorista ve své pojistné smlouvě tuto speciální registrační značku uvedenu jako mimořádnou výbavu a bude-li v ní uvedena i její cena (u automobilů 10 000 Kč, u motocyklů 5000 Kč, pozn. red.), půjde odcizení značky na přání z pojištění skutečně uhradit,“ uvedla Buriánková.